Zespoły regionalne

Czardasz - Niedzica

Zespół „Czardasz” działa od 18 lat przy Gminnym Ośrodka Kultury w Niedzicy. Zaprezentował już wiele autentycznych zwyczajów spiskich oraz bogaty repertuar taneczny a przede wszystkim dynamiczne czardasze, polki i najstarsze tańce swojego regionu. Swój dorobek prezentował w wielu regionach Polski oraz kilku krajach Europy: Belgia, Austria, Ukraina, Słowacja, Węgry, Litwa. Zdobył wiele nagród i wyróżnień. 
 

Majowy Wierch - SP Kacwin

Zespół folklorystyczny "Majowy Wierch" działa od kilku lat przy Szkole Podstawowej 
w Kacwinie. Prezentuje strój spiski odmiany „kacwińskiej”, obrzędy kultywowane w swojej miejscowości i na Spiszu oraz muzykę i tańce regionalne. Zdobywa nagrody oraz  wyróżnienia na przeglądach i konkursach regionalnych., który pielęgnuje muzykę, śpiew i piękną polską gwarę spiską.
 

Bystry Potok - Kacwin

Młodzieżowy Spiski Zespół Regionalny z Kacwina powstał końcem lata 2010 roku z inicjatywy miejscowej młodzieży. Obecnie Grupa liczy 40. Początkowo odnawiano choreografię dawniej istniejącego w Kacwinie Zespołu „Majowy Wierch”. Członkowie spotykali się raz w tygodniu i zawzięcie ćwiczyli układ taneczny, który zamierzali zaprezentować w grudniu przed kacwińską publicznością. Wraz ze zbliżającym się dniem 26 grudnia, w którym miał odbyć się debiut grupy, młodzież prosi o pomoc choreografkę poprzedniego zespołu Panią Marię Wnęk, która zgodziła się na współpracę z młodymi tancerzami . Bystry Potok- gdyż taką nazwę nadano powstałej grupie – otrzymuje wsparcie także od kacwińskiego proboszcza ks. Tadeusza Majchera. Funkcję kierownika powierzono Tomaszowi Ratajowi. Pierwsze występy , do których przygotowywano się zaledwie dwa miesiące mają miejsce zgodnie z zaplanowaną datą 26 grudnia 2010 roku na deskach kacwińskiej sceny. Grupa taneczna zaprezentowała nie tylko urozmaicony układ przygotowany przez Panią Marię, ale także przedstawienie pt. „Polywacka” również autorstwa Pani Wnęk. Jeden z pierwszych, większych sukcesów Bystrego Potoku miał miejsce na VI Międzykulturowym Przeglądzie Folklorystycznym „ Zagłębie i Sąsiedzi „ w Dąbrowie Górniczej , na którym młodzież zdobyła I miejsce. W grudniu 2011 roku mają miejsce Świąteczne Występy, podczas których oglądając nowe tańce i przedstawienie pt.”Do kumotry z radośnikiym”Zespół chętnie bierze udział w różnego rodzaju konkursach i festiwalach nie tylko na terenie naszego regionu. W bieżącym roku, dzięki staraniom Pani Marii Grupie udało się pojechać do Rumunii , gdzie uczestniczono na „ Mládežníckym folklórnym Čerpotoku 2012” ale również do Serbi,i Slowacji, Bystry Potok może tańczyć w rytm spiskiej muzyki dzięki kacwińskiej kapeli w skadzie: Bożena Szewczyk, Szczepan Szewczyk oraz Dominika Wnęk. Jesienią 2012 roku powstała młodsza grupa, zadebiutowała 26 grudnia 2012 r. na deskach kacwińskiej sceny. Kolejny sukces grupa odniosła 3 lutego na XXII Spiskich Zwykch zajmujac II miejse,oraz 17 maja 2013 roku zajmuje II miejsce na „V Międzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym – Zagłębie i Sąsiedzi”. 
Dla niektórych to tylko taniec, dla nas - przyjemność, setki wspomnień oraz przeżywanie niezapomnianych chwil w świetnym towarzystwie.
 

Mali Spiszacy - SP Łapsze Niżne

Zespół dziecięcy „Mali Spiszacy” powstał w 1984 roku i jest kierowany przez Juliana Kowalczyka. Zespół Bral wielokrotnie udział w Karpackim Festiwalu Zespołów Dziecięcych w Rabce, występował w Kazimierzu Dolnym na Wisłą i w Międzynarodowym Festiwalu „Swięto Dzieci Gór” w Nowym Sączu. Mali Spiszacy byli kilkakrotnie filmowani dla programów TV oraz nagrywani przez Polskie Radio.
 

Śpisoki - Gimnazjum Łapsze Niżne

"Śpisoki" - zespół regionalny działający przy Gimnazjum w Łapszach Nżnych. Zespół powstał w 2000 roku, członkowie zespołu pochodzi z sześciu wsi z Gminy Łapsze Niżne. W swoim dorobku zespół posiada kilka opracowanych obrzedów: "Wrożby na św. Andrzeja", "Prucki", "odpust na Świyntego Bartłomiynia", " Na pastwisku", "Wyzynki" . Członkowie zespołu prezentują tradycyjne spiskie tańce takie jak: babski, chodzony, czardasze, polki, klepany. Zespół bierze udział w przeglądach folklorystycznych w czasie  Spiskich Zwyków, Spiskiej Watrze w Niedzicy, Przepatrzowinach Teatralnych w Czarnym Dunajcu. Występował na zaproszenie polonii w Budapeszcie oraz  bierze udział w  lokalnych uroczystościach w regionie.
 

Małe Hajduki - SP Łapsze Wyżne

Zespół powstał się w grudniu 2005 roku, a patronat nad nim objęła Szkoła Podstawowa w Łapszach  Wyżnych. Uczniowie wraz ze swoją opiekunką Danutą Krzysik wesoło i z pożytkiem spędzają swój wolny czas, ucząc się i poznając niektóre elementy kultury własnego regionu. Dzieciom do tańca przygrywa kapela młodzieżowa – absolwenci tejże szkoły, którą w arkana muzyki wprowadził p. Seweryn Bizub – „pierwszy” prymista na trenie Spisza.    Zespół miał możliwość zaprezentowania się na deskach sceny nowotarskiej podczas VII Jarmarku Podhalańskiego, sceny krakowskiej - uczestnicząc w XXX Targach Sztuki Ludowej oraz brał udział w XXXII Przepatrzowinach Teatrów Regionalnych Małopolski w Czarnym Dunajcu, z inicjatywy Komisji Artystycznej „Spiskie Zwyki”. 
Uczniowie chętnie prezentują się także przed społecznością lokalną, uatrakcyjniając swymi występami imprezy okolicznościowe organizowane na terenie wsi i gminy np. „Piknik Rodzinny’’, ,,Spisko Watra’’, ,,Spiskie Zwyki”.
 

Śpizocek - SP Łapszanka

“Śpizocek” jest dziecięcym zespołem regionalnym działającym przy Szkole Podstawowej w Łapszance. Założycielem i kierownikiem jest Joanna Górnisiewicz. Zespół powstał i działa dzięki ofiarności mieszkańców Łapszanki, którzy przekazali na jego rzecz wiele pięknych, starych strojów, a także udzielili wsparcia finansowego.
Zespół rozpoczął swoją działalność w roku 2005 – po raz pierwszy wystąpił przed mieszkańcami Łapszanki prezentując program “Wigilia w spiskiej izbie”, a następnie w Niedzicy na XV Spiskich Zwykach, gdzie został dobrze oceniony i otrzymał wyróżnienie.
W październiku 2005 roku podczas imprezy “Pożegnanie lata” organizowanej przez Gminę Łapsze Niżne zespół zaprezentował wiązankę spiskich piosenek i tańców. Występował także przy różnych innych okazjach. Szczególnie dużo radości sprawił zaproszonym na Dzień Babci i Dziadka najstarszym mieszkańcom wsi, dzięki którym udało się przypomnieć dawne zabawy, zwyczaje, zapomniane słowa piosenek i wyliczanek. Wszystko to złożyło sie na program “Zabawy przy pasieniu krów”, który został pokazany na XVI Spiskich Zwykach. W kolejnych latach zespół występował przed mieszkańcami wsi, a także w regionalnych przeglądach: Spiskich Zwykach i Śpiskiej Watrze, sukcesywnie poszerzając swój repertuar. 
 

Trybskie Dzieci - SP Trybsz

Zespół regionalny "Trybskie Dzieci" działa przy Szkole Podstawowej w Trybszu. 
Dzieci poznały przyśpiewki, tańce spiskie wykonane w Trybszu, gry i zabawy sprzed lat. Na dzień dzisiejszy zespół wykonuje 12 tradycyjnych tańców. 
Zespół prezentuje się na festynach i imprezach szkolnych. Zostały przygotowane programy takie jak: "Pasenie krów", "Gry i zabawy na łące", "Odpust św. Haźbyty w Trybsiu", "Przepowiadanie pogody" - w których dzieci pokazały piękną, czystą gwarę trybską. 
Po "Trybsku" zostały również wystawione jasełka spiskie. Dzieci prezentują oryginalne stroje odmiany "trybskiej", z których część została uszyta i wyhaftowana przez matki i babcie tańczących dzieci. 
"Trybskie Dzieci" biorą również udział w regionalnych imprezach cyklicznych np. "Spisko Watra", "Spiskie Zwyki". Miał zaszczyt wystąpić również na deskach rabczańskiego amfiteatru podczas XXIX Karpackiego Festiwalu. Zespół prezentował się również w nadmorskim Sztutowie oraz wymienia się doświadczeniem z rówieśnikami z Poznania, którzy goszczą w Trybszu na tzw. zielonej szkole. 
Najważniejsza jest również czynna postawa dzieci i ogromne zaangażowanie w wykonywaną pracę. Dzieci chętnie biorą udział w próbach, doskonałą technikę tańca i najważniejsze -cieszą się z tego co robią. 
Od trzech lat podczas "Spiskich Zwyków" zespół zdobywa pierwsze miejsce (w kategorii dziecięcej). 
 
Lato 2006 okazało się czasem wytężonej pracy dla zespołu: 
  • III miejsce na miedzywojewódzkim przeglądzie zespołów regionalnych "Taneczny Krąg" w Przemyślu (04.04.2006), 
  • Szkolny festyn rodzinny (11.05.2006), 
  • Występ jako gość specjalny w przeglądzie zespołów folklorystycznych w Szczy.... (04.06.2006), 
  • Występ dla grupy polsko-węgierskiej (07.06.2006), 
  • Uświetnienie gminnego zakończenia roku szkolnego (21.06.2006), 
  • "Spisko Watra 2006" - Niedzica-Zamek (02.07.2006), 
  • uświetnienie jubileuszu gminnego (16.08.2006), 
  • Międzynarodowe Święto Dzieci Gór - Nowy Sącz (22-31.07.2006) - bardzo wysoka ocena programu, śpiewu i techniki tańca, 
  • Międzynarodowe Święto Folkloru "Mazurskie Spotkania z folklorem" - Olecko (12-16.08.2006), 
Kierownikiem zespołu, autorem programów i układów choreograficznych jest Anna Stronczek. Zespołowi przygrywa spiska kapela ludowa w tradycyjnym kładzie. Merytorycznie zespół wspiera Małopolskie Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu.