Trzy krainy logo

Wybory Samorządowe 2018

piątek, Październik 19, 2018

Niezbędnik wyborcy samorządowego

Kiedy odbędą się wybory?

  1. Wybory samorządowe odbędą się 21 października 2018 r.


Gdzie mogę zagłosować?

  1. Głosowanie odbywa się w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

  2. Podział Gminy Łapsze Niżne na stałe obwody głosowania, ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych:

Uwaga: zmiana lokalu wyborczego w sołectwie Kacwin i Łapsze Wyżne.

  3. Zagłosujesz tam, gdzie mieszkasz na stałe.  Potwierdzeniem stałego zamieszkania jest wpis do rejestru wyborców.


W jakich godzinach będą otwarte lokale wyborcze?

  1. Lokale wyborcze będą czynne od godziny  7:00 do godziny 21:00


Kto przeprowadza wybory samorządowe? 

  1. Skład gminnych i obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy Łapsze Niżne:

  2. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych – prezydium


Czego dotyczą wybory samorządowe?

  1. W wyborach samorządowych będzie można zagłosować na kandydatów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa a także na wójta.


Kto kandyduje?

  1. Kandydaci na radnych w wyborach do  Rady Gminy Łapsze Niżne:

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łapszach Niżnych z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Łapsze Niżnezarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

  2. Kandydaci na radnych w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego:

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Targu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego zarządzonych ba dzień 21 października 2018 r. 

  3. Kandydaci na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

  4. Kandydaci na wójta Gminy Łapsze Niżne

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łapszach Niżnych z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Łapsze Niżne zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Jak głosować i kiedy głos będzie ważny?

 1. W dniu wyborów  dostaniesz cztery karty do głosowania:

  - w wyborach do rady gminy, -do rady powiatu, -do sejmiku województwa oraz na wójta:

 2. Pamiętaj:

    a. w wyborach radnych w gminach do 20 000 mieszkańców, które przeprowadzane są w okręgach jednomandatowych, postaw tylko jeden znak  „x” w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata;

    b. w wyborach radnych do rad powiatów i sejmików województw, postaw tylko jeden znak  „x” w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata z tylko jednej listy kandydatów;

    c. w wyborach wójta postaw tylko jeden znak „x” przy nazwisku tylko jednego kandydata.

  3. Pamiętaj, że znak „X” to co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki.

  4. Informacja dla wyborców dotycząca sposobu głosowania


Chcesz dowiedzieć się więcej?

 1.Sprawdź: Państwowa Komisja Wyborcza

 2. Wybory Samorządowe w Gminie Łapsze Niżne


21 PAŹDZIERNIKA 2018 r. IDŹ NA WYBORY!

 

 

Kategoria: 
Back to Top