Wybory Samorządowe 2018

piątek, Październik 19, 2018

Niezbędnik wyborcy samorządowego

Kiedy odbędą się wybory?

  1. Wybory samorządowe odbędą się 21 października 2018 r.


Gdzie mogę zagłosować?

  1. Głosowanie odbywa się w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

  2. Podział Gminy Łapsze Niżne na stałe obwody głosowania, ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych:

Uwaga: zmiana lokalu wyborczego w sołectwie Kacwin i Łapsze Wyżne.

  3. Zagłosujesz tam, gdzie mieszkasz na stałe.  Potwierdzeniem stałego zamieszkania jest wpis do rejestru wyborców.


W jakich godzinach będą otwarte lokale wyborcze?

  1. Lokale wyborcze będą czynne od godziny  7:00 do godziny 21:00


Kto przeprowadza wybory samorządowe? 

  1. Skład gminnych i obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy Łapsze Niżne:

  2. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych – prezydium


Czego dotyczą wybory samorządowe?

  1. W wyborach samorządowych będzie można zagłosować na kandydatów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa a także na wójta.


Kto kandyduje?

  1. Kandydaci na radnych w wyborach do  Rady Gminy Łapsze Niżne:

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łapszach Niżnych z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Łapsze Niżnezarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

  2. Kandydaci na radnych w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego:

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Targu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego zarządzonych ba dzień 21 października 2018 r. 

  3. Kandydaci na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

  4. Kandydaci na wójta Gminy Łapsze Niżne

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łapszach Niżnych z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Łapsze Niżne zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Jak głosować i kiedy głos będzie ważny?

 1. W dniu wyborów  dostaniesz cztery karty do głosowania:

  - w wyborach do rady gminy, -do rady powiatu, -do sejmiku województwa oraz na wójta:

 2. Pamiętaj:

    a. w wyborach radnych w gminach do 20 000 mieszkańców, które przeprowadzane są w okręgach jednomandatowych, postaw tylko jeden znak  „x” w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata;

    b. w wyborach radnych do rad powiatów i sejmików województw, postaw tylko jeden znak  „x” w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata z tylko jednej listy kandydatów;

    c. w wyborach wójta postaw tylko jeden znak „x” przy nazwisku tylko jednego kandydata.

  3. Pamiętaj, że znak „X” to co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki.

  4. Informacja dla wyborców dotycząca sposobu głosowania


Chcesz dowiedzieć się więcej?

 1.Sprawdź: Państwowa Komisja Wyborcza

 2. Wybory Samorządowe w Gminie Łapsze Niżne


21 PAŹDZIERNIKA 2018 r. IDŹ NA WYBORY!

 

 

Kategoria: 
Back to Top