Wybory Samorządowe 2018


Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 24 października 2018 r.

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego


Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 24 października 2018 r.

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego


Komunikat Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 23 października 2018 r.

o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Wyniki Wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego


Wyniki Wyborów do Rady Powiatu nowotarskiego


Wyniki Wyborów na Wójta Gminy Łapsze Niżne


Wyniki wyborów do Rady Gminy Łapsze Niżne


Protokół z Wyborów do Rady Gminy Łapsze Niżne sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Łapszach Niżnych.


Frekwencja na godzinę 17:00 w Gminie Łapsze Niżne


Frekwencja na godzinę 12:00 w Gminie Łapsze Niżne


Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 12 października 2018 r.

Informacja o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


Informacja dla wyborców dotycząca sposobu głosowania


Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych

1. Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania

  Uchwała w sprawie wytycznych,  

2. Obwodowa komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników

  Uchwała w sprawie wytycznych,   


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 4 października 2018 r. 

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przerowadzenia Głosowania Nr l w Łapszach Niżnych


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 2 października 2018 r. 

 

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Glosowania Nr l w Łapszach Niżnych

 


Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Targu z dnia 1 października 2018 r.  

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego zarządzonych ba dzień 21 października 2018 r. 


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łapszach Niżnych z dnia 28 września 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Łapsze Niżne zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łapszach Niżnych z dnia 28 września 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Łapsze Niżnezarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Łapszach Niżnych z dnia 28 września 2018 r w

w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych  w wyborach do Rady Gminy Łapsze Niżne zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 26 września 2018 r.


Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Łapszach Niżnych z dnia 26 września 2018 r. 

w sprawie losowania numerów list kandydatów


Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 21 września 2018 r.


Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Łapsze Niżne Nr. W.0050.3.9.2018 z dnia 20 września 2018r


Kandydaci na radnych Gminy Łapsze Niżne

 

Wykaz komitetów wyborczych zarejestrowanych na obszarze działania Delegatury KBW w Nowym Sączu

 


Dyżury Urzędnika Wyborczego w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych

Dyżury


INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGLOSZEŃ KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych należy zgłaszać w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych w  pokoju nr. 4 w godzinach pracy urzędu, do dnia 21 września 2018 r.


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączy z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych

Skład i Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Łapszach Niżnych


UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

TERMININY ZWIĄZANANE Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 


Państwowa Komisja Wyborcza Informuje:

o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Urzędnik Wyborczy w Gminie Łapsze Niżne

KBW Delegatura w Nowym Sączu informuje o powołaniu urzędnika wyborczego w Gminie Łapsze Niżne


Komunikat Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I

z dnia 29 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych


Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Łapsze Niżne Nr. W.0050.3.8.2018 z dnia 20 sierpnia 2018r  >>>>pobierz.


Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Łapsze Niżne Nr. W.0050.3.7.2018 z dnia 20 sierpnia 2018r  >>>>pobierz. 


Komunikaty komisarza wyborczego

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 16 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.         >>>>pobierz

 

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 16 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.         >>>>pobierz

 

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 16 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.           >>>>pobierz


Kalendarz wyborczy

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast           >>>>pobierz


Warunki udziału obywateli polskich w wyborach samorządowych.

Informacja PKW o warunkach udziału w wyborach samorządowych.     >>>>pobierz


Kto i gdzie głosuje? Poniżej lista odpowiedzi na kilka najczęściej pojawiających się pytań:

Kiedy zostaną zarządzone i kiedy odbędą się wybory samorządowe?

Kto może kandydować na radnego?

Kto może kandydować na radnego w gminach do 20 000 mieszkańców?

Kto może kandydować na wójta?

Chcę pracować w komisji wyborczej. co powinienem zrobić?

Jak głosować w wyborach samorządowych?

Informacje dla wyborców


Podział Gminy Łapsze Niżne na stałe obwody głosowania. 

Podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta. Rada gminy, tworząc obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych (§ 11 Kodeksu Wyborczego).  Zgodnie z art. 12 ustawy w wyborach głosowanie przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy. Przedstawiony projekt podziału Gminy Łapsze Niżne  na obwody wyborcze opracowany został zgodnie  z zasadami tworzenia obwodów wyborczych wynikających ustawy z dnia 5 stycznia 2012 r. – Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15, Dz. U. z 2017r. poz.1089 oraz z 2018r. poz. 4, 130 i 138)  w związku z art. 13 oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 130).W  związku  ze  zmianą  Ustawy z  dnia   14   grudnia   2016 r.  – Prawo Oświatowe  (Dz.U. z  2017r. poz.59, 949 i 2203)  zaktualizowano  nazwy  siedzib  Obwodowych  Komisji Wyborczych mieszczące się dotychczas w zespołach szkół gminnych.

Uchwała Nr XLIII-379/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29  sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX-347/18 w sprawie podziału Gminy Łapsze Niżne  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XXXIX-347/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27  kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Łapsze Niżne  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.


Komisarz wyborczy dokonał podziału Gminy Łapsze Niżne na okręgi wyborcze

Rada Gminy Łapsze Niżne nie dokonała w terminie podziału gminy na okręgi wyborcze. Oblig taki wynikał z  ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych  (Dz. U. 2018, poz. 130), która weszła w życie 31 stycznia 2018 r. >>>czytaj więcej


Ustalenie liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego       >>>>pobierzZnalezione obrazy dla zapytania pdf ikona

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego    >>>>pobierzZnalezione obrazy dla zapytania pdf ikona


Podział gmin na okręgi wyborcze i mandaty

Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych  (Dz. U. 2018, poz. 130), która weszła w życie 31 stycznia 2018 r.      >>>>czytaj więcej...


Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!     >>>>czytaj więcej...


Nabór na urzędników wyborczych

Na stronie http://nowy-sacz.kbw.gov.pl/ została opublikowana informacja Dyrektora Delegatury KBW w Nowym Sączu w sprawie naboru na urzędników wyborczych. 

UWAGA!!! Zmiana Rakrutacji na Urzędników Wyborczych - zgłoszenia do 16 kwietnia 2018r.     >>>>czytaj więcej....