Trzy krainy logo

Wybory Samorządowe 2018


Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 21 września 2018 r.


Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Łapsze Niżne Nr. W.0050.3.9.2018 z dnia 20 września 2018r


Kandydaci na radnych Gminy Łapsze Niżne

 

Wykaz komitetów wyborczych zarejestrowanych na obszarze działania Delegatury KBW w Nowym Sączu

 


Dyżury Urzędnika Wyborczego w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych

Dyżury


INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGLOSZEŃ KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych należy zgłaszać w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych w  pokoju nr. 4 w godzinach pracy urzędu, do dnia 21 września 2018 r.


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączy z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych

Skład i Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Łapszach Niżnych


UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

TERMININY ZWIĄZANANE Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 


Państwowa Komisja Wyborcza Informuje:

o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Urzędnik Wyborczy w Gminie Łapsze Niżne

KBW Delegatura w Nowym Sączu informuje o powołaniu urzędnika wyborczego w Gminie Łapsze Niżne


Komunikat Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I

z dnia 29 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych


Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Łapsze Niżne Nr. W.0050.3.8.2018 z dnia 20 sierpnia 2018r  >>>>pobierz.


Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Łapsze Niżne Nr. W.0050.3.7.2018 z dnia 20 sierpnia 2018r  >>>>pobierz. 


Komunikaty komisarza wyborczego

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 16 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.         >>>>pobierz

 

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 16 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.         >>>>pobierz

 

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 16 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.           >>>>pobierz


Kalendarz wyborczy

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast           >>>>pobierz


Warunki udziału obywateli polskich w wyborach samorządowych.

Informacja PKW o warunkach udziału w wyborach samorządowych.     >>>>pobierz


Kto i gdzie głosuje? Poniżej lista odpowiedzi na kilka najczęściej pojawiających się pytań:

Kiedy zostaną zarządzone i kiedy odbędą się wybory samorządowe?

Kto może kandydować na radnego?

Kto może kandydować na radnego w gminach do 20 000 mieszkańców?

Kto może kandydować na wójta?

Chcę pracować w komisji wyborczej. co powinienem zrobić?

Jak głosować w wyborach samorządowych?

Informacje dla wyborców


Podział Gminy Łapsze Niżne na stałe obwody głosowania. 

Podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta. Rada gminy, tworząc obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych (§ 11 Kodeksu Wyborczego).  Zgodnie z art. 12 ustawy w wyborach głosowanie przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy. Przedstawiony projekt podziału Gminy Łapsze Niżne  na obwody wyborcze opracowany został zgodnie  z zasadami tworzenia obwodów wyborczych wynikających ustawy z dnia 5 stycznia 2012 r. – Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15, Dz. U. z 2017r. poz.1089 oraz z 2018r. poz. 4, 130 i 138)  w związku z art. 13 oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 130).W  związku  ze  zmianą  Ustawy z  dnia   14   grudnia   2016 r.  – Prawo Oświatowe  (Dz.U. z  2017r. poz.59, 949 i 2203)  zaktualizowano  nazwy  siedzib  Obwodowych  Komisji Wyborczych mieszczące się dotychczas w zespołach szkół gminnych.

Uchwała Nr XLIII-379/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29  sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX-347/18 w sprawie podziału Gminy Łapsze Niżne  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XXXIX-347/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27  kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Łapsze Niżne  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.


Komisarz wyborczy dokonał podziału Gminy Łapsze Niżne na okręgi wyborcze

Rada Gminy Łapsze Niżne nie dokonała w terminie podziału gminy na okręgi wyborcze. Oblig taki wynikał z  ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych  (Dz. U. 2018, poz. 130), która weszła w życie 31 stycznia 2018 r. >>>czytaj więcej


Ustalenie liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego       >>>>pobierzZnalezione obrazy dla zapytania pdf ikona

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego    >>>>pobierzZnalezione obrazy dla zapytania pdf ikonaPodział gmin na okręgi wyborcze i mandaty

Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych  (Dz. U. 2018, poz. 130), która weszła w życie 31 stycznia 2018 r.      >>>>czytaj więcej...


Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!     >>>>czytaj więcej...


Nabór na urzędników wyborczych

Na stronie http://nowy-sacz.kbw.gov.pl/ została opublikowana informacja Dyrektora Delegatury KBW w Nowym Sączu w sprawie naboru na urzędników wyborczych. 

UWAGA!!! Zmiana Rakrutacji na Urzędników Wyborczych - zgłoszenia do 16 kwietnia 2018r.     >>>>czytaj więcej....