Wybory Prezydenckie 2020

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Aktualności Państwowej Komisji Wyborczej

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytuw wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. II tura
  Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. w wybranym przez wyborcę obwodzie głosowania na obszarze gminy II tura

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO ZA GRANICĄ

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Prezentacja dla OKW

  Protokół szkoleniowy dla OKW

 


Wyniki II tury wyborów Prezydenta RP w Gminie Łapsze Niżne


Frekwencja na godzinę 17:00 w Gminie Łapsze Niżne - II tura


Frekwencja na godzinę 12:00 w Gminie Łapsze Niżne - II tura


Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania


Ważna informacja dla wyborców Wybory Prezydenckie 2020


Wyniki I tury wyborów Prezydenta RP


Frekwencja na godzinę 17:00 w Gminie Łapsze Niżne


Frekwencja na godzinę 12:00 w Gminie Łapsze Niżne


Postanowienie NR 385/2020 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Łapsze Niżne


Głosujmy Bezpiecznie - w związku ze zbliżającymi się Wyborami Prezydenckimi, przypominamy o stosowaniu się do zasad bezpiecznego głosowania.


Informacja o składach OBKW wraz z funkcjami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r


Postanowienie nr 133/2020 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r

Załącznik nr 1 do Postanowienia nr 133/2020 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 15 czerwca 2020 r.


Postanowienie nr 131/2020 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Załączniki do postanowienia nr 131/2020 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 15 czerwca 2020 r.


Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 12 czerwca 2020 r. - pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych


Obwieszczenie Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Uchwała nr 183/2020 PKW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Uchwała nr 167/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym w kraju


Uchwała nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Załącznik do uchwały nr 161/2020 - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.pdf
Załącznik do uchwały nr 161/2020 - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.docx


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.


Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Uchwała Nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku. Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.


Postanowienie Nr 89/2020 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Załącznik do Postanowienia Nr 89/2020 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 14 kwietnia 2020 r. - pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 17 kwietnia 2020 r. do godz. 12:00


Obwieszczenie Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r


Informacja o zgłaszaniu kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Łapsze Niżne


POSTANOWIENIE NR 67/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie podziału Gminy Łapsze Niżne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.


Uchwała nr 60/2020 PKW z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Uchwała Nr 46/2020 PKW z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta  RP.


Uchwała Nr 45/2020 PKW z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta  RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Załącznik nr 1 - PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Załącznik nr 4 - PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE (PONOWNE GŁOSOWANIE)


Uchwała Nr 44/2020 PKW z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dl ObKW dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta  RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Uchwała Nr 43/2020 PKW z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Uchwała PKW NR 20/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę 11/2019 w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

      Uchwała PKW NR 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

      Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach 


Informacja PKW ZPOW-501-8/20 O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R. 


Informacja PKW ZPOW-501-6/20 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Informacja PKW ZPOW-501-3/20 o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Informacja PKW ZPOW-501-2/20 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych  w wyborach na Prezydenta RP , zarządzonych na dzień  10 maja 2020 r.