Harmonogram oraz nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łapsze Niżne na rok 2020