Uroczyste zaprzysiężenie Jakuba Jamroza, nowo wybranego Wójta Gminy

Jakub Jamróz

 

Uroczyste zaprzysiężenie Jakuba Jamroza, nowo wybranego Wójta Gminy Łapsze Niżne odbyło się w  dniu 9 grudnia 2014 roku. Sesja prowadzona była w Sali Obrad Rady Gminy Łapsze Niżne na którą przybyli Radni Powiatowi: Pani Katarzyna Kubasiak, Pan Jan Rataj, Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Pan Bogusław Waksmundzki, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Łapsze Niżne, Kierownictwo Urzędu Gminy oraz osoby zaprzyjaźnione i wspierające nowo wybranego Wójta.

Zaświadczenie o wyborze Jakuba Jamroza na Wójta Gminy Łapsze Niżne wręczyła Pani Ludmiła Wojtas - Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej. Następnie zostały wręczone gratulacje i kwiaty.

Nowo wybrany Wójt złożył ślubowanie zgodnie z Art. 29a. ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.):

„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy"

„Ślubuję”

Ślubowanie przez Wójta elekta zostało zakończone z dodaniem zdania:

 „Tak mi dopomóż Bóg”

Złożono także serdeczne podziękowania, ustępującemu Wójtowi Gminy Panu Pawłowi Dziubanowi za trud i wysiłek, który włożył w osiem lat pracy na rzecz rozwoju tutejszej Gminy.

Po uroczystej części sesji przystąpiono do procedowania porządku obrad w którym znalazło się sprawozdanie ustępującego Wójta Gminy Pana Pawła Dziubana, wybór stałych komisji Rady Gminy Łapsze Niżne, upoważnienie Wiceprzewodniczących i ustalenie wynagrodzenia Wójtowi Gminy Łapsze Niżne.

Na zakończenie sesji Wójt Gminy Pan Jakub Jamróz poprosił Radnych o wyrażenie swojej opinii nad wprowadzeniem wideo rejestracji posiedzeń Sesji Rady Gminy. Większość Radnych opowiedziała się za taką możliwością, aby każdy mieszaniec miał taką możność śledzenia przebiegu sesji, czy to na żywo, czy w dowolnym dla siebie czasie. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do szerszego zainteresowania mieszkańców ideą samorządu.

Panu Pawłowi Dziubanowi dziękujemy za pomyślne osiem lat współpracy i życzymy udanej realizacji planów. Nowo wybranemu Wójtowi życzymy synergiczności działań na rzecz dalszego rozwoju Gminy Łapsze Niżne i realizacji swoich zamierzeń.

Zdjęcia z uroczystej sesji w galerii >>> Gmina > Galeria > Zaprzysiężenie Wójta Gminy Łapsze Niżne

JJ