Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łapsze Niżne

poniedziałek, Kwiecień 15, 2019


 

„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”

Projekt nr RPMP.04.01.01-12-1075/17

Cel projektu:
Przedmiotem projektu jest montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie powiatu chrzanowskiego, brzeskiego oraz nowotarskiego. Projekt jest  realizowany w Partnerstwie 10 Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia. W ramach projektu zainstalowane zostaną kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła do c.w.u. oraz ekologiczne kotły na biomasę. Łączna moc zainstalowana z odnawialnych źródeł energii osiągnięta w wyniku realizacji projektu wynosi: 15,98 MW.

Okres realizacji projektu: od 01.06.2018-31.12.2020

Planowane rezultaty: 

  • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 4053,07MWhe/rok
  • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 12 278,9 MWh/rok
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 8005,51 [tony równoważnika CO2] (CI 34) rok.

W ramach projektu zostanie zainstalowanych 3560 szt. mikro instalacji odnawialnych źródeł energii:

1175 szt. jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

2385 szt. jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

Wartość projektu ogółem:                              52 678 506,37 zł
Wydatki kwalifikowane:                               48 092 932,00 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR:             28 855 759,18 zł

Gmina Łapsze Niżne w swoim zakresie przewiduje montaż:

- 251 szt. kolektorów słonecznych o łącznej mocy zainstalowanej 2,47 MW

- 75 szt. powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 0,24 MW

- 252 szt. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 0,85 MW

- 37 szt. kotłów na biomasę o łącznej mocy zainstalowanej 0,80 MW

  Tabela wkładu własnego publikacja


Aktualności:

09.10.2019 Nabór uzupełniający do projektu OZE

31.07.2019 Odnawialne źródła energii-podpisywanie umów z mieszkańcami

07.05.2019 Zapraszamy na spotkanie informacyjne

15.04.2019 Odnawialne źródła energii - rozpoczynamy podpisywanie umów z mieszkańcami

Kategoria: