Trzy krainy logo

Konkurs dla Aktywnych Organizacji Pozarządowych z terenu Gminy Łapsze Niżne

środa, Maj 10, 2017

Od 28 kwietnia  do 19 maja br. organizacje pozarządowe (lub mieszkańcy/grupy nieformalne za pośrednictwem lokalnych organizacji pozarządowych z  terenu Gminy Łapsze Niżne) mogą składać projekty  na działania  wspomagające rozwój wspólnot  i społeczności lokalnych poprzez organizację imprez, działań kulturalnych,  artystycznych, edukacyjnych, organizację warsztatów, szkoleń, spotkań i aktywnych form spędzania wolnego czasu w celu integracji mieszkańców.

Konkurs ogłoszany jest przez Wójta Gminy Łapsze Niżne na podstawie ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XXIII-204/16  Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łapsze Niżne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

CO GDZIE I KIEDY?

  1. Zapoznaj się  z regulaminem konkursu (zarządzenie Nr W.0050.1.23.2017 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia  28 kwietnia 2017 r. – link poniżej), w tym z kryteriami oceny projektów.
  2. Pobierz niezbędne druki  ze strony BIP Urzędu Gminy (wzór oferty, wzór umowy dotacyjnej).
  3. Zadzwoń, jeśli chcesz zadać pytanie: 18 26 593 10 wew. 27 lub 21.
  4. Złóż projekt poprzez lokalną organizację pozarządową, której cele statutowe są tożsame z założeniami konkursu.
  5. Projekty można składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu) lub osobiście na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych  w godzinach pracy urzędu.
  6. Termin składania wniosków -  28 kwietnia do 19 maja 2017 r.
  7. Termin realizacji projektów - 5 czerwca do 30 listopada 2017 r.; minimalny czasokres realizacji zadania - 3 miesiące.
  8. Maksymalna wysokość dotacji w konkursie: 5 000,00 zł.

 

Szczegóły:

https://www.lapszenizne.pl/ogloszenia/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacj...

 

Kategoria: 
Back to Top