Pienińskie Domy Dziennego Pobytu

Przedsięwzięcie jest efektem współpracy Krajowego  Instytutu Gospodarki Senioralnej  z władzami samorządowymi w gminach Czorsztyn, Łapsze Niżne i Szczawnica. KIGS uruchamia trzy placówki         w Pieninach, dzięki środkom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 powstaną nowe dzienne domy dla osób starszych. Wartość projektu wynosi ponad 6 mln zł, a dofinansowanie: 5,6 mln zł.

Wnioskodawca projektu: Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

Czas realizacji projektu: rozpoczęcie projektu w maju 2017, realizacja usług: od stycznia 2018 do końca grudnia 2019

Obszar działania projektu: tereny gmin: Szczawnica, Czorsztyn, Łapsze Niżne

Beneficjenci projektu: Projekt skierowany jest do osób starszych (w wieku 60+), niesamodzielnych,     w tym niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych z obszaru trzech gmin będących partnerami projektu.

Dzienne domy seniora są doskonałym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy osoba starsza już nie powinna pozostawać sama w domu na całe dnie, ale też nie ma powodu do pobytu w szpitalu lub innej całodobowej placówce. Nadal może mieszkać u siebie, ale potrzebuje pomocy i co ważne, właściwego towarzystwa.

Uroczyste otwarcie Pienińskiego Domu Dziennego Pobytu w Niedzicy. https://www.lapszenizne.pl/aktualnosci/uroczyste-otwarcie-pieninskiego-domu-dziennego-pobytu-w-niedzicy