Trzy krainy logo

"Człowiek w kulturze i przyrodzie polsko-słowackiego Spisza"

środa, Czerwiec 14, 2017

 

AKTUALNOŚCI


Gmina Łapsze Niżne jako Partner Wiodący oraz Spišská Stará Ves jako Partner mikroprojektu zakończyły realizację zadania pn.:„Człowiek w kulturze i przyrodzie"

Zakończenie projektu 26.03.2018


Podsumowanie realizowanych zadań na dzień 25.08.2017r

Podsumowanie projektu 25.08.2017


W dniu 12 czerwca 2017r. odbyła się konferencja promująca mikroprojekt pn. : „Człowiek w kulturze i przyrodzie polsko-słowackiego Spisza „ Mikroprojekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020. Szczegółowe informacje o mikroprojekcie przedstawia załączona prezentacja.

Prezentacja   „Człowiek w kulturze i przyrodzie polsko-słowackiego Spisza„


 

Back to Top