Trzy krainy logo

ZAWODY STRAŻACKIE W GMINIE ŁAPSZE NIŻNE

czwartek, Lipiec 27, 2017

9 lipca na boisku sportowym w Łapszach Niżnych odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach udział wzięło łącznie 19 drużyn (w tym 9 drużyn MDP) z 8 jednostek OSP. Tak w przypadku dorosłych jak i młodzieży zawody rozegrano w dwóch konkurencjach: rozwinięcie bojowe oraz bieg sztafetowy z przeszkodami.
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze to przede wszystkim ocena stanu wyszkolenia pożarniczego drużyn OSP oraz popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Straż skupia bowiem kolejne pokolenia osób, którym ochrona przeciwpożarowa i szerokorozumiane bezpieczeństwo nie pozostają obojętne.

Klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:
A – w grupie ,,MDP Chłopców”:
1 miejsce MDP Kacwin
2 miejsce MDP Łapsze Niżne
3 miejsce MDP Niedzica
4 miejsce MDP Frydman
5 miejsce MDP Łapszanka
6 miejsce MDP Łapsze Wyżne
B – w grupie ,,MDP Dziewczęta”:
1 miejsce MDP Niedzica
2 miejsce MDP Łapszanka
3 miejsce MDP Kacwin
C – seniorzy „grupa A”:
1 miejsce OSP Kacwin
2 miejsce OSP Falsztyn
3 miejsce OSP Łapsze Wyżne
4 miejsce OSP Niedzica
5 miejsce OSP Frydman
6 miejsce OSP Niedzica-Zamek
7 miejsce OSP Łapszanka
C – seniorzy „grupa C”:
1 miejsce OSP Kacwin
2 miejsce OSP Frydman
3 miejsce OSP Łapszanka

W tym miejscu należy podziękować wszystkim startującym drużynom za udział w zawodach, zaś jednostkom OSP za stałą współpracę oraz gotowość bojową i pomoc mieszkańcom gminy gdy zachodzi taka potrzeba. Podziękowania należą się zarówno organizatorom zawodów, komisji sędziowskiej, jak również wszystkim dowódcom, a także opiekunom, którzy przygotowywali młodzież do zawodów. Wspomnieć i podziękować należy także gospodarzom tegorocznych zawodów – jednostce OSP z Łapsz Niżnych.
Na zakończenie odczytano protokół końcowy Sędziego Głównego Zawodów, podając szczegółowe wyniki w poszczególnych konkurencjach.
Najlepsi zostali uhonorowani pucharami, dyplomami oraz nagrodami, które wręczyli Przewodniczący Rady Gminy Łapsze Niżne – Zdzisław Majerczak, Sekretarz Gminy Łapsze Niżne – Joanna Słowik oraz sędzia główny zawodów – st. kpt. Jacek Nowosielski.

Kategoria: 
Back to Top