"Z PIŁKĄ PRZEZ PODHALE" - GŁOSUJEMY NA PROJEKT KS NIEDZICA !

wtorek, Czerwiec 8, 2021
Projekt Szkółki Piłkarskiej KS Niedzica "Z PIŁKĄ PRZEZ PODHALE - Subregion Podhalański "
Klub KS Niedzica zgłosił do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na 2021 rok projekt "Z PIŁKĄ PRZEZ PODHALE - Subregion Podhalański ".
 
Głównym celem  projektu jest zwiększenie potencjału sportowego naszego klubu oraz klubów uczestniczących w projekcie.
Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup:
- kompletów strojów sportowych meczowych (koszulka, spodenki, getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotyp (herb) klubu sportowego
- kompletów dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie.
- Wysokiej jakości piłek
- Wysokiej jakości ortalionów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie.
-profesjonalnych toreb.
 
Zasady głosowania:
• Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec województwa małopolskiego, który ukończył 16 lat.
Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz (elektronicznie, poprzez złożenie wypełnionej papierowej karty do głosowania w wyznaczonych punktach tj. w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych - ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne, lub korespondencyjnie- poprzez przesłanie karty do głosowania na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.)
• Każdy uprawniony mieszkaniec ma tylko 1 głos, co oznacza, że może zagłosować tylko na 1 zadanie z subregionu, w którym mieszka.
 
Dane do głosowania:
- Imię i Nazwisko
- PESEL
- adres e-mail (opcjonalnie)
- powiat zamieszkania: nowotarski
 
Po akceptacji regulaminu z listy zadań wybieramy zadanie:
POD 40. Z piłką przez podhale – Subregion Podhalański
 
LINK DO GŁOSOWANIA ELEKTRONICZNEGO:
 
GŁOSOWANIE W FORMIE PAPIEROWEJ:
Formularz zgłoszeniowy dostępny w załaczeniu należy wypełnić i dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych - ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne  w nieprzekraczalnym terminie do 14.06.2021 r. (poniedziałek) do godz. 9:00
 
Głosowanie zajmuje maksymalnie 2 min !
Liczymy na Państwa wsparcie.
 

 

Kategoria: