Wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej im. św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu

Tym samym zauważone zostały działania szkoły, nie tylko na rzecz dzieci sześcioletnich, które do szkoły przyjmujemy od kilku lat, ale i dla wszystkich uczniów.
W środę, 12 marca 2014 r. delegacja na czele z Panią Dyrektor, Julią Miśkowicz oraz z przedstawicielkami Rady Rodziców, Paniami – Heleną Budz i Marią Budz oraz jednym z uczniów wcześniej rozpoczynających naukę w szkole- Bartkiem Budzem, uczestniczyła w uroczystej Gali Małopolskego Kuratora Oświaty, podczas której zwycięskie szkoły zostały uhonorowane.
Szkoła wysłała na konkurs prezentację multimedialną pt. „O tym, jak sześciolatki z Trybsza poszły do szkoły”, w której ukazano różnorakie działania placówki. Nagrodzona prezentacja, jak również inne informacje o pracy szkoły znajdują się na stronie
www.sptrybsz.lapszenizne.pl. Zapraszamy ! 

Back to Top