Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Łapsze Niżne

czwartek, Czerwiec 30, 2022

W dniu 29.06.2022 r. odbyła się XL zwyczajna sesja Rady Gminy Łapsze Niżne, podczas której  po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu i na podstawie raportu o stanie gminy za 2021 rok, Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy Łapsze Niżne wotum zaufania oraz absolutorium za rok 2021.
Wójt Gminy sukces roku 2021 zadedykował fantastycznemu zespołowi do którego zaliczył: Pracowników Urzędu Gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych na czele z dyrektorami i kierownikami, Radę Gminy, Panów Sołtysów oraz Pracowników i Zarządy wszystkich urzędów i instytucji, z którymi Gmina Łapsze Niżne  współpracowała w roku ubiegłym.
Uroczysty charakter XL Sesji dodatkowo podkreślił jeden z początkowych punktów początku obrad, podczas którego Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy Łapsze Niżne, wręczyli nagrodę  Mieszkance Gminy - Nadii Jamińskiej za godne reprezentowanie gminy podczas Mistrzostw Polski Jiu-Jitsu Goshin Ryu w Grapplingu i zajęcie I miejsca w zawodach.

 


 

 

 

 

 

 

Kategoria: