Trzy krainy logo

Wideorelacja z XXX Sesji Rady Gminy Łapsze Niżne

czwartek, Czerwiec 29, 2017

W dniu 27 czerwca 2017r. o godzinie 11:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Łapsze Niżne.

W pierwszej części sesji wysłuchano informacji  Komisji Rewizyjnej z kontroli gospodarowania środkami publicznymi i samorządowymi na podstawie wydatków budżetowych w ZGKM,  informacji kierownika ds. inwestycji i rozwoju, dotycząca realizacji inwestycji w 2017 r. oraz zaopiniowano 9 projektów uchwał, dotyczących przekształcenia szkół.  W drugiej części zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Łapsze Niżne za 2016 rok oraz udzielono Wójtowi Gminy Łapsze Niżne absolutorium za rok 2016.

Wideorelacja znajduje się w BIP Urzędu Gminy Łapsze Niżne pod adresem  http://www.bip.malopolska.pl/uglapszenizne w zakładce Rada Gminy > Sesje Rady > Protokoły z sesji > 2017.

 

 

Back to Top