Trzy krainy logo

Wakacyjny wyjazd dla dzieci z klas VI

poniedziałek, Kwiecień 16, 2018

Szanowni Rodzice,

Po zakończeniu roku szkolnego  Gmina Łapsze Niżne organizuje wyjazd wakacyjny dla dzieci z klas VI do partnerskiej Gminy Gniewino.

Zależy nam na tym, aby w wyjeździe mogły wziąć udział przede wszystkim te dzieci, które nie były na kolonii zorganizowanej przez naszą gminę w roku ubiegłym. Dlatego w pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia dzieci z klas VI, dalej w miarę wolnych miejsc z klas VII oraz V dzieci, które nie były na kolonii w roku 2017. W ostatniej kolejności będą przyjmowane zgłoszenia dzieci z powyższych klas, które były na wyjeździe w roku ubiegłym.

Termin wyjazdu: 08-19.07.2018 r., miejsce pobytu: Kostkowo, gmina Gniewino.

Cena udziału w wakacyjnym wyjeździe to 400 zł od dziecka.

Gmina Łapsze Niżne zapewni dzieciom transport przez cały czas pobytu wakacyjnego oraz ich całodniowe wyżywienie. Dzieci skorzystają z gościny partnerskiej gminy, która zapewni bezpłatny nocleg w szkole w Kostkowie oraz możliwość bezpłatnego skorzystania z lokalnych atrakcji: wieża widokowa Kaszubskie Oko oraz Skansen w Nadolu.

Rodzice, chcący wysłać swoje dzieci na wakacje powinni obowiązkowo zgłosić dziecko  w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych dostarczając komplet następujących dokumentów:

poprawnie wypełniony i podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych formularz zgłoszenia        Znalezione obrazy dla zapytania WORD ikona

potwierdzenie dokonania płatności za pobyt dziecka (na etapie składania formularzy wymóg ten dotyczy tylko dzieci z klas VI, które nie były na kolonii w ubiegłym roku).

Dysponujemy 80 miejscami dla dzieci. O zakwalifikowaniu się do wyjazdu decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz zasady rekrutacji opisane poniżej:

1. W pierwszej kolejności przyjmujemy zgłoszenia dzieci z klas VI, które nie były na wyjeździe  w ubiegłym roku. Tu oprócz prawidłowo wypełnionego formularza wymagane jest również potwierdzenie wpłaty za pobyt dziecka.

2. Na listę rezerwową przyjmujemy zgłoszenia dzieci z klas VII , następnie V, które również nie były na wyjeździe w roku ubiegłym. W tym przypadku prosimy nie wpłacać kwoty za pobyt, do momentu potwierdzenia ze strony organizatorów, że dziecko zostało zakwalifikowane do wyjazdu.

3. W ostatniej kolejności będą przyjmowane dzieci z klas VI, VII i V, które brały udział w ubiegłorocznej kolonii. W tym przypadku również prosimy nie wpłacać kwoty za pobyt, do momentu potwierdzenia z urzędu gminy, że dziecko zostało zakwalifikowane do wyjazdu.

TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY:   

Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach od 23 kwietnia do 11 maja lub do wyczerpania miejsc.

Zgłoszenie dziecka można dokonać jedynie poprzez złożenie kompletu dokumentów na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Łapsze Niżne.

Koniecznym warunkiem przyjęcia zgłoszenia będzie złożenie kompletnych dokumentów!

Opłatę za wyjazd w kwocie 400 zł należy przelać na konto Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy w Nowym Targu o/Niedzica nr konta: 43881200050010000004170001 z dopiskiem „imię i nazwisko dziecka + wyjazd wakacyjny do Kostkowa”.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznie tel. 18 26 28 927 lub tel. 18 26 59 310.

Wójt Gminy Łapsze Niżne
Jakub Jamróz

Kategoria: 
Back to Top