Uwaga! Alarm! „SmogoSmok”

środa, Marzec 15, 2017

Najmłodsi mieszkańcy Gminy Łapsze Niżne wzięli udział w akcji mającej na celu zwrócenie uwagi na problemem zanieczyszczonego powietrza oraz promowanie właściwych postaw ekologicznych.

Podczas zajęć dzieci z zerówki  Zespołu Placówek Oświatowych w Łapszach Niżnych zapoznały się z historyjką  pewnej rodziny, w  której wszyscy członkowie chorowali 
z powodu smogu zatruwającego powietrze. Okazało się, że sprawcą był groźny „Smogosmok”  pojawiający się w snach dzieci, dlatego też  zastanawiali się nad tym, co zrobić, by się go pobyć. Nic nie pomagało, dopiero  wracająca z konferencji mama uświadomiła wszystkich, że jedynym sposobem  pozbycia się  smogu jest dbanie o czyste powietrze,  a więc przede wszystkim niepalenie w piecach plastikowych butelek, kolorowych gazet i innych opadów, które jeszcze bardziej zwiększa toksyczność wdychanego powietrza.

Dzieci rysując pokazały jak bardzo, w ich oczach zmienia się otoczenie gdy nadchodzi zima i wszyscy zaczynają palić w piecach. Dzielnie odpowiadały na pytania co to jest SMOG, skąd się bierze, co się w nim znajduje i jak można mu się przeciwstawić. Na uwagę zasługuje również to, że zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i aktywnością dzieci.

Na koniec każdy otrzymał kolorowy informator antysmogowy, który został wklejony do zeszytu by na co dzień był dla nich przypomnieniem dobrych praktyk, a w razie konieczności wskazówką do obrony przed groźnym „Smogosmokiem”.

Akcję zorganizował Urząd Gminy Łapsze Niżne w ramach projektu LIFE "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze" z wykorzystaniem materiałów Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy.

 

Małgorzata Olejarz
Ekodoradca

Kategoria: