Urząd Gminy w Łapszach Niżnych zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta

poniedziałek, Marzec 16, 2020

W związku ze zwiększającym się zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusai rosnącą liczbą zachorowań w kraju, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców

Urząd Gminy Łapsze Niżne z dniem 17 marca 2020 nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi klientów.

Urząd Stanu Cywilnego będzie prowadził bezpośrednio tylko rejestrację zgonów, tel. kontaktowy: (18) 26 593 10 wew. 21 lub (18) 26 28 921.

Wszystkie inne sprawy załatwiać należy za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, wysyłając wnioski i podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym albo pocztą tradycyjną.

Stosowne opłaty od czynności urzędowych należy dokonywać przelewem na rachunki bankowe Urzędu Gminy podane na stronie www.lapszenizne.pl .

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących załatwiania swoich spraw  należy kontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem internetu z pracownikami merytorycznymi. KONTAKT

 

Kategoria: