Trzy krainy logo

„Szkolny Klub Wolontariatu"

piątek, Czerwiec 30, 2017

Końcem czerwca Szkoła w Trybszu uzyskała certyfikat „SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU”, w wyniku konkursu organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.                                                                    

Podjęto wiele działań, które promowały ideę bezinteresownego pomagania innym. Wśród tych zadań znalazł się konkurs plastyczny pt. „Pomocna dłoń”, którego celem było uświadomienie uczniom wielu możliwości niesienia pomocy bliźnim, uwrażliwianie ich na ich potrzeby, promowanie postawy wrażliwości, empatii; popularyzacja idei wolontariatu i działań na rzecz innych.                                                                                                                      

Przez cały rok promowano na terenie szkoły ideę wolontariatu i pomagania innym m.in. przez spotkania z wolontariuszami Fundacji im. Adama Worwy, pogadanki na temat wolontariatu, zorganizowanie Dnia Wolontariatu, kiedy dzieci recytowały wiersze o potrzebie bycia dobrym, miłosiernym czy empatycznym. Większość  utworów poetyckich nawiązywała do patrona roku – św. Brata Alberta, który swoje życie poświęcił ludziom  potrzebującym pomocy. Uczniowie czytali napisane przez siebie opowiadania nt. „Pomaganie jest fajne”. Refleksji nad istotą wolontariatu i pomocy innym służyło również przedstawienie „Żonkilek” w nawiązaniu do akcji „Pola Nadziei”, którą rokrocznie prowadzimy w naszej szkole we współpracy z Fundacją im. Adama Worwy. Celem przedstawienia było uwrażliwienie widzów na fakt, że ludzi chorych trzeba otaczać szczególną opieką. W czasie uroczystości wszyscy uczniowie klas I – VI wzięli udział w konkursie plastycznym na projekt koszulki wolontariusza.                                                                                                                                                             

W szkole zostały zorganizowane akcje charytatywne na rzecz potrzebujących. Jedna z nich to „Pola nadziei”, prowadzona już od kilku lat we współpracy z Fundacją im. A. Worwy. Przed Bożym Narodzeniem została przygotowana paczka z wymarzonym prezentem dla jednego z podopiecznych Fundacji. Wsparcia materialnego udzielono także siostrom elżbietankom w Ziemi Świętej, które prowadzą tam domy dla sierot i innych dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Pięknie wpisało się to w całoroczny projekt „Od św. Elżbiety do św. Antoniego”, którego uwieńczeniem była uroczystość obchodów 450-lecia kościółka pw. św. Elżbiety Węgierskiej, która jest również patronką naszej szkoły.                                                                                                                                 

Podsumowując można stwierdzić, że założenia realizowanego konkursu „Szkolny Klub Wolontariatu” przyniosły spodziewane rezultaty.Jednak na owoce podejmowanych działań przyjdzie nam poczekać. Zasiane ziarno, aby wzrosnąć potrzebuje czasu i odpowiednich warunków.

Kategoria: 
Back to Top