Strategia Rozwoju Gminy Łapsze Niżne - warsztaty robocze !

piątek, Czerwiec 11, 2021

 

Szanowni Państwo!

W chwili obecnej prowadzimy  prace  związane z przygotowaniem nowej polityki rozwoju naszej Gminy, która stoi przed wieloma wyzwaniami.  W związku z tym,  zapraszamy Państwa  na warsztaty robocze mające na celu  wypracowanie kluczowych elementów Strategii Rozwoju Gminy Łapsze Niżne do roku 2030, która ma wskazać kierunku rozwoju i być efektywnym narzędziem pozyskania środków zewnętrznych na realizację ważnych dla naszej społeczności projektów.

Zaplanowany cykl 3 warsztatów stanowi istotny element procesu przygotowania projektu Strategii, a Państwa opinie i wnioski będą dla nas bardzo cenne w przygotowaniu konkretnych działań na rzecz rozwoju naszej Gminy.

Warsztat pierwszy poświęcony będzie określaniu kluczowych problemów i wyzwań rozwojowych Gminy, warsztat drugi wypracowaniu wizji  i celów rozwoju, a warsztat trzeci określeniu narzędzi realizacji strategii.

Warsztaty odbędą się w dniach:

- 18.06.2021 r.

- 28.06.2021 r.

-05.07.2021 r.

od godz. 11.00 w Domu Ludowym w Łapszach Niżnych.

Liczymy na Państwa aktywny udział we wszystkich warsztatach (optymalnie byłoby, gdyby osoby wzięły udział   w całym 3-warsztatowym cyklu).

Kategoria: