Retransmisja z XL Sesji Rady Gminy Łapsze Niżne

czwartek, Czerwiec 30, 2022

XL Sesja Rady Gminy Łapsze Niżne odbyła się w dniu 29 czerwca 2022 r. o godzinie 13:00 w sali obrad  Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych.

Porządek obrad wraz z projektami uchwał dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,a,2128354,xl-sesja-rady-gminy-lapsze-nizne.html

Wszytskie projekty uchwał, które wpłynęły do Biura Rady Gminy w ostatnim czasie dostępne są pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,m,403514,2022.html

 

 

Kategoria: