Trzy krainy logo

Remont Kapliczki Świętego Jana Chrzciciela w Trybszu

środa, Wrzesień 27, 2017

Trwają prace remontowe kapliczki Świętego Jana Chrzcziciela w Trybszu.

Remont kapliczki wykonuje wyłoniona w drodze zapytania ofertowego, firma JANEX .

Prace remontowe polegają na :

Robotach zewnętrznych ( izolacja pionowa fundamentów, drenaż opaskowy wokół obiektu z wykonaniem jednej studzienki chłonnej, skucie tynków zewnętrznych i wykonanie nowych oraz malowanie, wymiana pokrycia dachowego z gontów, impregnacja grzybobójcza i  ognioochronna pokrycia dachowego, wymiana drzwi zewnętrznych, wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu wokół budynku).

Robotach wewnętrznych (skucie tynków wewnętrznych, wykonanie nowych tynków wewnętrznych, impregnacja grzybobójcza          i ognioochronna podbitki, sufitu, wymiana podłogi drewnianej wraz z warstwami podbudowy i izolacji przeciw wilgociowej).

Prace remontowe  wykonane zostaną   z zachowaniem unikalnego charakteru obiektu, usunięciem  zniszczeń powstałych na skutek działania niekorzystnych czynników atmosferycznych oraz wynikających z upływu  czasu.

W ramach zorganizowanego przez Województwo Małopolskie konkursu pn.: „Kapliczka 2017” gminie udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości  6 000,00 zł.

Kategoria: 
Back to Top