Program rządowy „Czyste Powietrze"

piątek, Październik 19, 2018

15 października 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie organizowane przez Ministerstwo Środowiska dotyczące nowego programu rządowego „Czyste Powietrze”. Podczas spotkania przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przedstawił założenia programu.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych, jak i uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Łapsze Niżne mogą skorzystać z dofinansowania na termomodernizację budynków, wymianę kotłów oraz montaż źródeł ciepła w nowo powstałych budynkach. Zakres inwestycji objęty możliwością dofinansowania zależny jest od daty powstania budynku (otrzymania pozwolenia na budowę).

Wsparcie finansowe można otrzymać w formie dotacji i/lub nisko oprocentowanej pożyczki. Program przewiduje również wsparcie dla inwestycji dotyczących zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii natomiast ta forma wsparcia możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pożyczki. Wysokość dotacji wynosi od 30-90% i jest uzależniona od kwoty miesięcznego dochodu na osobę. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. złotych. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, od których liczona jest wysokość dotacji wynosi 53 tys. złotych.

Okres kwalifikowalności kosztów jest od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r., z zastrzeżeniem że przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Szczegółowe informacje o programie oraz wszelkie dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/strona-glowna-programu

Back to Top