Trzy krainy logo

Proboszcz Parafii Trybsz Ksiądz Rajmund Andrzej Dziadkiewicz odznaczony – Złotym Krzyżem Małopolski

poniedziałek, Maj 21, 2018

W roku 2017  z racji 450-lecia kościółka w Trybszu Wójt Gminy Łapsze Niżne  wystąpił o przyznanie dla Proboszcza Parafii Trybsz księdza  Rajmunda Andrzeja Dziadkiewicza  nagrody Korneckiego.

Nagroda ta przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski.

Przyznawana jest za całokształt działalności oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski. Nagroda wręczana jest od 2003 roku.

https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/kultura/nagroda-wojewodztwa-malopolskiego-im-mariana-korneckiego

W  roku 2017 Kapituła przyznała nagrodę Korneckiego innemu kandydatowi,  jednak całokształt działalności księdza spotkała się z wysokim uznaniem oceniających.  W dowód wdzięczności za starania o odzyskanie blasku zabytkowej świątyni, za wyjątkową świadomość wartości dziedzictwa historycznego, bezinteresowny trud i niespotykane zaangażowanie na rzecz rewitalizacji kościółka w Trybszu, prawdziwej unikatowej perełki na małopolskim szlaku architektury drewnianej – ksiądz proboszcz został odznaczony przez Samorząd Województwa Małopolskiego wyjątkowym, honorowym odznaczeniem – Złotym Krzyżem Małopolski.

Uroczyste wręczenie odznaczenia nastąpiło 19 maja 2018 r. w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Racławicach w ramach XX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Nadmienić należy, że dzięki staraniom lokalnego samorządu podczas uroczystych obchodów Jubileuszu w roku 2017 Ksiądz Proboszcz z rąk posłanki Anny Paluch otrzymał odznakę honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Zasłużony dla kultury polskiej” za szczególne zasługi w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami.

Drewniany kościół  w Trybszu jest jednym z najbardziej znanych drewnianych kościołów w Małopolsce. Kościół znajduje się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej oraz na Szlaku Gotyckim    na Spiszu. Unikalny charakter wnętrza świątyni stanowi polichromia datowaną na rok 1618,   a zwłaszcza przestawiony na malowidłach naściennych jako tło scen biblijnych krajobraz pieniński z zamkami w Czorsztynie i Niedzicy oraz widok na północną stronę Tatr Bielskich, czyli najstarsza zachowana panorama tatrzańska.

W roku 2009 z inicjatywy Proboszcza we współpracy z Międzyuczelnianym Instytutem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie została opracowana specjalistyczna dokumentacja, będąca podstawą planowanych prac konserwatorskich. Dotychczasowe doraźne prace ratunkowe nie stanowiły kompleksowego spójnego przedsięwzięcia, należało podjąć pilne działania dla całej bryły kościoła wraz z jego wystrojem a zwłaszcza polichromią ścienną, która ulegała stopniowej i niestety nieodwracalnej degradacji. Pełna konserwacja malowideł ściennych w prezbiterium, konserwacja elementów architektonicznych i wymiana poszycia gontowego na ścianach północnej i wschodniej kosztowała  306 000,00 zł. Szczególną zasługą Proboszcza Rajmunda Dziadkiewicza było pozyskanie dotacji na ten cel z  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wysokość dotacji przyznanej przez ministerstwo to kwota 300 000,00 zł. Wkład własny Parafii Trybsz  wynosił  6 000,00 zł.   W roku 2012 r. wykonano  kompleksowe prace konserwatorskie bryły architektonicznej wraz z wymianą poszycia gontowego oraz pełną konserwacją malowideł ściennych w nawie.  Łączny koszt zadania to kwota 503 844,66 zł. Z Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa Narodowego na ten cel pozyskano 470 000,00 zł dotacji, z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego kwotę 25 000,00 zł, udział własny wyniósł zaledwie  8 844,66 zł. Na konserwację  elementów wyposażenia kościoła (ambony, latarni procesyjnych, elementów ołtarza, lichtarzy, baldachimu, figur Grobu Pańskiego) i remont konserwatorski kamiennej posadzki uzyskano z ministerstwa dotację w wysokości 200 000,00 zł;  udział środków własnych to była kwota  4 598,24 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł  204 598,24 zł. W roku 2016 staraniem księdza Dziadkiewicza kościół został wyposażony w ławki regionalne i w nagłośnienie.

Kilka lat wcześniej w roku 2012 dzięki wsparciu ze środków działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  Parafia Trybsz stała się także  beneficjentem unijnej dotacji w wysokości 53 057,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Remont chodnika wokół kościoła z pocz. XX w. pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu”. Dzięki projektowi uporządkowano i podniesiono estetykę głównie wokół nowego kościoła sąsiadującego  z kościołem drewnianym. Równocześnie uporządkowano teren sąsiadujący z zabytkiem i pobliskim cmentarzem podnosząc w sposób znaczny estetykę obszaru,  co  z pewnością przyczyniło się do promocji obu obiektów sakralnych.

 

 

 

Kategoria: 
Back to Top