Poświęcenie samochodu bojowego OSP Łapsze Wyżne

poniedziałek, Wrzesień 20, 2021

 

Jednostka OSP Łapsze Wyżne wzbogaciła się o średni samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FL GBA 4/16.Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Łapszach Wyżnych pw. Świętych Piotra i Pawła. Po nabożeństwie przemaszerowano na plac przed remizą. Pododdziały prowadził asp. Wojciech Barnaś, kompanię honorową dh Paweł Trzop, a poczty sztandarowe dh Józef Sowa. Maszerowano przy akompaniamencie orkiestry dętej z Łapsz Wyżnych, na czele z kapelmistrzem Józefem Gryglakiem.

Przed poświęceniem wozu została przypomniana historia jednostki założonej 1912 r. Druhowie zostali odznaczeni licznymi medalami między innymi krzyżami zasług wręczonymi przez ministra Edwarda Siarkę w asyście poseł Anny Paluch. Zostały również wręczone podziękowania dla osób szczególnie zaangażowanych przy zakupie samochodu, jak i zasłużonych dla jednostki.
Samochód oraz sprzęt pobłogosławił i poświęcił proboszcz ks. Bogdan Kadłuczko. Klucze i dokumenty druhowie otrzymali z rąk pani poseł Anny Paluch, wójta gminny Łapsze Niżne Jakuba Jamroza oraz sołtysa Łapsz Wyżnych Antoniego Sołtysa. Na koniec zaprezentowano wszystkim obecnym nowy pojazd. N
Wieczorem mieszkańcy oraz strażacy bawili na zabawie tanecznej.
Nowy nabytek OSP Łapsze Wyżne to średni samochód ratowniczo-gaśniczy VOLVO FLD3C FL z zabudową wykonaną przez firmę BOCAR. Pojazd kosztował 804 912,00 złotych. Samochód z napędem 4x4 o mocy 270KM wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności 4000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego - 400 litrów, autopompę o wydajności 2400 litrów na minutę, działko wodno-pianowe, zraszacze, linię szybkiego natarcia, wyciągarkę i maszt oświetleniowy.
 
- Środki na zakup samochodu wozu udało się pozyskać z kilku źródeł, dzięki współpracy z poseł Anną Paluch oraz wójtem gminy Łapsze Niżne Jakubem Jamrozem. Środki pozyskano z Gminy Łapsze Niżne, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Urzędu Marszałkowskiego oraz mieszkańców wsi Łapsze Wyżne.
 
Zakup samochodu współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.
 
fot. OSP Łapsze Wyżne

 

Kategoria: