Trzy krainy logo

Podsumowanie dwudniowej wizyty studyjnej w Dolinie Karpia w Zatorze

poniedziałek, Kwiecień 9, 2018

„Dolina Karpia” stanowi świetny przykład miejsca, w którym mieszkańcy postanowili wspólnie działać. Angażując społeczność lokalną oraz partnerów samorządowych, udało im się zbudować wyjątkową ofertę turystyczną, rozpoznawalną w całym kraju. Postanowiliśmy tam pojechać, aby zobaczyć, jak wiele można osiągnąć wspólnymi siłami. Wizyta była możliwa dzięki współpracy Gminy Łapsze Niżne z Fundacją MILA z Krakowa. Zarówno dla wszystkich uczestników, jak i gminy nie wiązała się z ponoszeniem jakichkolwiek kosztów. Wizyta w całości została sfinansowana w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”.

Celem wyjazdu było pokazanie przykładu współpracy wielosektorowej w obszarze turystyki dziedzictwa w formie Ekomuzeum Doliny Karpia. Ekomuzeum stanowi zbiór lokalnych atrakcji, ciekawych miejsc, również noclegowych, które ze sobą współpracują i nawzajem się promują. Stanowią one dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe, co pozwala poznać różnorodne wartości regionu. W skład Ekomuzeum Doliny Karpia wchodzi ponad 60 członków, w tym rękodzielnicy, osoby świadczące różne usługi, jak np. pszczelarze, młynarze czy piekarze, dalej kluby sportowe, izby regionalne oraz gospodarstwa agroturystyczne i wiele innych. Ważne, aby każdy uczestnik tego projektu promował swój region i starał się promować pozostałych uczestników. Funkcję koordynatora ekomuzeum pełni Stowarzyszenie Dolina Karpia, które również jest Lokalną Grupą Działania oraz Lokalną Grupą Rybacką.

W wyjeździe wzięło udział 15 pań, które reprezentowały powiat nowotarski i w olbrzymiej większości Gminę Łapsze Niżne. Wszystkie uczestniczki wyjazdu reprezentowały branżę turystyczną, głównie agroturystykę.

W trakcie dwudniowej wizyty, wspólnie z panią Barbarą Kazior – prezes Fundacji MILA odwiedziłyśmy miejsca i poznałyśmy ludzi, którzy tworzyli markę turystyczną Doliny Karpia od podstaw. W tym dyrektor biura stowarzyszenia, panią Annę Świątek, która przybliżyła nam historię tego miejsca, oraz opowiedziała o całym procesie podejmowania współpracy między trzema sektorami: przedsiębiorcami, lokalną grupą działania oraz urzędami gmin. Miałyśmy też okazję spróbować lokalnych produktów regionu, w tym słynnego już wędzonego karpia. Następnie udałyśmy się do dwóch panów – pasjonatów, pana Wojciecha który prowadzi pasiekę oraz pana Mariana, który stworzył niezwykle rozbudowaną oraz bogatą w eksponaty Izbę Regionalną. Miejsca te stanowią część ekomuzeum i są wspaniałym przykładem, jak swoja pasję przełożyć również i na działalność, z której można czerpać zyski. Kolejnego dnia odwiedziłyśmy Galerię Sztuki „Bałysówka”, którą prowadzi niezwykła osoba, pani Mira Sabatowicz. Pani Mira zdołała ocalić od zburzenia ponad 150 letni dom, który przekształciła w niezwykle klimatyczne miejsce, pełne obrazów, wyrobów ceramicznych, ale przede wszystkim miejsce w którym można poczuć historię regionu i o niej posłuchać. Następny punkt programu stanowiły warsztaty kulinarne, których celem było pokazanie lokalnego produktu – „Kładzionki ziemniaczanej”, jako atrakcji turystycznej. Warsztaty wspaniale dla nas poprowadziły panie z Koła Gospodyń w Tomicach, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury. „Kładzionki” wszystkim nam bardzo smakowały i przy okazji stanowiły pretekst, aby porozmawiać o spiskich specjałach. Na koniec pojechałyśmy do Zakrzowa, gdzie funkcjonuje jedyny w Polsce Inkubator Przetwórstwa Lokalnego „Smaki Gościńca”. Stanowi on wspaniały przykład rozwoju ekonomii społecznej  we współpracy ze spółdzielnią. Serdecznie dziękujemy pani Renacie Bukowskiej za bardzo miłe przyjęcie i przybliżenie nam historii tego niezwykłego miejsca.

Założeniem tej wizyty studyjnej było zainspirowanie się do dobrych praktyk i przeniesienie ich na tereny Gminy Łapsze Niżne. Mamy nadzieję, że poznanie przykładu „Doliny Karpia” będzie dla uczestników dowodem na to, że wspólnymi siłami można osiągnąć bardzo dużo i przy tym samemu na tym skorzystać.

Szczególne podziękowania składamy na ręce pani Barbary Kazior z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych w Krakowie, dzięki której pomocy oraz zaangażowaniu wyjazd ten mógł się odbyć. Wspólnie z panią Barbarą planujemy kontynuować współpracę w zakresie rozwoju potencjału turystycznego naszej gminy.

Wizyta organizowana jest przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” dofinansowanego przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości – w Krakowie - Instytucję Pośredniczącą II-stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) na podstawie umowy o dofinansowanie RPMP.09.03.00-12-0047/16-00.

Kategoria: 
Back to Top