"Piłkarskie Marzenia w Powiecie Nowotarskim" - Inicjatywa KS Niedzica

piątek, Maj 19, 2023

Stowarzyszenie KS Niedzica zgłoiło zadanie do Budżetuy obywatelskiego Województwa Małopolksiegio 2023 !

NAZWA ZADANIA: "FUTBOLOWE ŻAKI” - Region Małopolska Południowa" oraz
NAZWA ZADANIA: „PIŁKARSKIE MARZENIA W POWIECIE NOWOTARSKIM”
CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubu oraz klubów uczestniczących w projekcie.
Klub bierze udział w projektach ogólnowojewódzkim oraz regionalnym.

"Futbolowe Żaki" - to wsparcie dla klubów sportowych, które szkolą najmłodszych adeptów piłki nożnej w grupach żak i skrzat (dzieci w wieku 5-8 lat). Chodzi m. in. o wyposażenie klubów w sprzęt - bramki „żakowskie” oraz „skrzatowskie”, a także piłki dostosowane do kategorii wiekowej. Na zakończenie zostaną zorganizowane turnieje ogólnodostępne. Dzieci w wieku 5-8 lat uprawiające piłkę nożną w kategorii Skrzat, Żak oraz kluby sportowe prowadzące taką działalność szkoleniową. W powiecie nowotarskim wzięto pod uwagę gminy: Lipnica Wielka, Nowy Targ, Szaflary, Łapsze Niżne, Raba Wyżna, Rabka- Zdrój, Ochotnica Dolna, Czorsztyn, a w tatrzańskim - Bukowinę Tatrzańska i Zakopane. Kwota - 700 tys.

Zwracamy się z prośbą o pomoc w zebraniu jak największej ilości głosów. Do głosowania można zaprosić znajomych, sąsiadów, sympatyków klubu czy pracowników w zakładach pracy itp. Czym więcej głosów tym większa szansa, że ten projekt przejdzie a młodzi sportowy dostaną nowy profesjonalny sprzęt.

Karta do głosowania do pobrania dostępna jest w Załączniku.

Karta musi zawierać:  
-PESEL
- Imię i nazwisko
- podpis głosującego.
Uwaga - Podanie e-maila nie jest obowiązkowe.
Zasady głosowania:
-
Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec województwa małopolskiego, który ukończył 16 lat.
-
Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz, na jeden z trzech sposobów: elektronicznie, poprzez złożenie wypełnionej papierowej karty do głosowania
-
Każdy uprawniony mieszkaniec ma tylko 1 głos, co oznacza, że może zagłosować tylko na 1 zadanie z subregionu, w którym mieszka

Wypełnione i podpisane karty należy składać do dnia 9 czerwca bezpośrednio do trenera – Pana Adama Korczyka podczas treningów drużyn. Tel. 600 439 543
lub w budynku Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych - poziom 0 pok. 1

 

ZAŁĄCZNIK: 
Kategoria: