OSTRZEŻENIE - kierowane do uczestników projektu OZE

wtorek, Maj 5, 2020

W związku z pojawiającymi się sygnałami o telefonach oraz bezpośrednich wizytach osób podających się za pracowników urzędu oraz firm wykonujących instalacje, kierowanych do uczestników projektu OZE z prośbą o wpłacanie pozostałej kwoty wkładu własnego na podany telefonicznie numer konta bankowego lub bezpośrednią wpłatę, informujemy, że takie działanie jest NIEDOPUSZCZALNE i jest próbą wyłudzenia pieniędzy od mieszkańców.

W żadnym wypadku nie należy wpłacać pieniędzy w powyższy sposób.

Informujemy, że uzupełnienie wpłaty na poczet wkładu własnego, zgodnie z zawartą umową nastąpi na wezwanie skierowane do mieszkańca bezpośrednio z gminy, w której montowana będzie dana instalacja OZE. Dodatkowo, wpłata wnoszona będzie na rachunek bankowy wskazany w zawartej z mieszkańcem umowie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy mieszkańców, aby zwracać się bezpośrednio do urzędu gminy.

Jednocześnie prosimy mieszkańców, którzy zetknęli się już z takim zdarzeniem – tzn. telefonem z informacją o wpłacie pozostałej części wkładu własnego, o niezwłoczny kontakt z urzędem gminy

Kategoria: