Od 1 kwietnia 2021 r. na terenie całego kraju odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

czwartek, Kwiecień 1, 2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że od 1 kwietnia 2021 r. na terenie całego kraju odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art.10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz.443, z późn. zmianami).

Spisem objęci są: 1) mieszkańcy Polski (zarówno Polacy jak też cudzoziemcy), 2) stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu poza granicą.

Podstawową, obowiązkową metodą udziału w NSP 2021 jest samospis internetowy, który polega na samodzielnym wypełnieniu na komputerze lub na urządzeniu mobilnym formularza spisowego. W tym celu należy wejść na oficjalną stronę Głównego Urzędu Statystycznego: https://nsp2021.spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy.

W przypadku braku możliwości dokonania samospisu (braku dostępu do internetu) możliwy jest telefoniczny „Spis na żądanie” – dzwoniąc na infolinię spisową pod nr tel.: (22) 279 99 99 wewn.1 od poniedziałku do piątku, w godz. 800 ÷ 1800.

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie tj. ani przez internet ani przez telefon, skontaktuje się rachmistrz spisowy, który przeprowadzi spis jedną z dwóch metod uzupełniających tj. w formie:

  • wywiadu telefonicznego lub
  • wywiadu bezpośredniego (o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna).

Przez cały czas trwania spisu możecie Państwo również skorzystać ze stanowiska komputerowego przygotowanego do samospisu dla mieszkańców w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych lub w najbliższym oddziale Urzędu Statystycznego, w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.

Rachmistrzowie będą się legitymować identyfikatorem wystawionym przez Główny Urząd Statystyczny. Wiarygodność rachmistrza można sprawdzić na dwa sposoby: 1) dzwoniąc na infolinię: (22) 279 99 99 wewn.2 lub 2) na stronie internetowej https://spis.gov.pl .

Na rachmistrzów nałożony jest obowiązek przestrzegania tajemnicy statystycznej – znają oni istotę tajemnicy statystycznej i sankcje za jej niedotrzymanie.

Rachmistrzowie nie mają prawa zbierać jakichkolwiek pieniędzy i nie proszą o dokonanie żadnej wpłaty na rachunek bankowy, nie mają również prawa pytać o numer Państwa konta bankowego.

Więcej informacji na temat NSP 2021 mogą Państwo uzyskać w tut. Urzędzie Gminy, na stronie internetowej https://spis.gov.pl lub dzwoniąc na w/w numer infolinii spisowej.

Wszelkie próby podszywania się pod rachmistrzów proszę zgłaszać na numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki policji.

Narodowy Spis Powszechny 2021 – jakie będą pytania?

 

Formularz spisowy będzie miał jeden wzór dla wszystkich i będzie podzielony na dwie części:osobową i mieszkaniową. W formularzu znajdzie się osiem bloków tematycznych: https://spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbierac-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021/

Wykaz pytań do Narodowego Spisu PowszechnegoLudności i Mieszkań 2021: https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

Warto zapoznać się z formularzem jeszcze przed spisem – wprawdzie odpowiedź na zdecydowaną większość pytań nie powinna nastręczać żadnych trudności, ale być może w niektórych przypadkach pojawią się jakieś wątpliwości (np. dane dotyczące mieszkania, informacje o osobach z rodziny przebywających za granicą). 

Czy musimy odpowiedzieć na wszystkie pytania? Tak, mamy taki obowiązek,ale w kilku miejscach będzie dostępna opcja „Nie chcę odpowiadać na to pytanie”. Pojawi się ona w pytaniach dotyczących kwestii zdrowotnych, wyznania religijnego oraz związków niesformalizowanych.

Pamiętajmy, że jeśli będziemy spisywać się za pośrednictwem rachmistrza terenowego lub telefonicznego, nie mają oni prawa zadawać pytań wykraczających poza zakres formularza! To kolejnydobry powód, by zapoznać się z treścią pytań jeszcze przed rozpoczęciem NSP 2021.

 

Kategoria: