Trzy krainy logo

O Duchu, Który Umacnia Miłość - Łapszańskie Misterium Niedzieli Palmowej

środa, Marzec 28, 2018

O odkrywaniu osoby Ducha Świętego i o jego darach - talentach, jakimi jesteśmy obdarowani, a o których często zapominamy, mówił Jezus w przypowieści do zebranych w kaplicy letniej łapszańskiego kościoła. Postać patrona tego roku liturgicznego - św. Stanisława Kostki (w tym roku przypada 450 rocznica jego śmierci) przedstawiła łapszańska młodzież. Bo życie tego świętego, choć odległe czasowo, może inspirować współczesnych młodych. Święty wskazuje jak być wiernym powołaniu wobec przeciwności - on chciał i pragnął służyć Bogu  i pracował nad tym aby stawać się coraz lepszym. W misterium był i św. Józef - mały, wielki święty... - pytał oglądających przedstawienie: Co znaczy być ojcem dziś w XXI wieku? Jak wychowywać  dziecko by wyrosło na dobrego i mądrego człowieka? Bo święty Józef może i dziś być wzorem mężczyzny, ojca i męża. Uczmy się od niego  miłości i wiary. I mimo, że nie było wjazdu Jezusa na osiołku, padło wiele pytań, a słowa Jezusa, historia życia św. Stanisława Kostki czy życia św. Józefa wprowadziły łapszańską parafię w czas Wielkiego Tygodnia. Dopełniły tego słowa i muzyka oraz serce i zaangażowanie jakie włożyła nasza młodzież w przygotowanie inscenizacji. Występ zakończyły słowa: Mężowie, tatusiowie kochajcie swoje dzieci, żony i rodziny. Niech w każdej rodzinie na pierwszym miejscu będzie Bóg, a  z nim miłość. Wtedy wszystko będzie dobrze. Módlcie się często w swych rodzinach. Duch święty jest darem, który przychodzi wraz z modlitwą - naszym czasom potrzebna jest szczególnie modlitwa. Otwórzcie się na dary Ducha Świętego - pozwólcie by Duch działał w waszym życiu, bo Jesteście napełnieni Duchem Świętym, duchem, który umacnia MIŁOŚĆ!

B. Kowalczyk,

foto Maria Młynarczyk

Kategoria: 
Back to Top