Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja

czwartek, Czerwiec 30, 2022
Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat Nowotarski, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje i edukację prawną.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w radzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.
Na terenie Gminy Łapsze Niżne z pomocy można skorzystać w budynku Remizy OSP w Łapszach Niżnych (ul. Jana Pawła II 18):
- we wtorki w godz.od 13:00 do 17:00;
- w czwartki w godz. od 10:00 do 14:00.
Zapisy pod nr. tel. 18 26 61 331
 
Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - Stowarzyszenie prowadzi także edukację prawną, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
W II kwartale 2022r. w ramach działań z zakresu edukacji prawnej, przygotowaliśmy następujące materiały:
- Wideoporadniki prawne prezentujące wybrane zagadnienia tematyczne;
- E-biuletyn z zakresu prawa pracy wydawany co kwartał;
- Wzory dokumentów prawnych z różnych dziedzin prawa do pobrania, przydatnych w pracy i w życiu codziennym, np. umowa kupna sprzedaży samochodu, formularz reklamacji, czynny żal, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie stosunku pracy itd.
Wszystkie materiały dotyczące świadczonej pomocy oraz edukacji prawnej znajdują się na stronie https://www.sc.org.pl/.../nasze.../powiat-nowotarski-2022/

 

Kategoria: