Nauczyciele z ZPO w Niedzicy Uhonorowani za zasługi dla sportu

czwartek, Styczeń 23, 2020

Coroczne spotkanie noworoczne Starosty powiatu nowotarskiego, już po raz kolejny było okazją do uhonorowania nauczycieli, działaczy i dyrektorów placówek, którzy mobilizują młodzież i stwarzają jej warunki do osiągania sportowych sukcesów w różnych dziedzinach. Z rąk Zarządu Powiatu i przewodniczącego Rady, Tadeusza Rafacza, tego roku Dyplomy odebrało 28 osób.

W tym zacnym gronie znalazła się dwójka pedagogów  z gminy Łapsze Niżne z Zespołu Placówek Oświatowych w Niedzicy.

Serdeczne gratulacje składamy Panu dyrektorowi mgr inż. Piotrowi Góreckiemu a przede wszystkim Pani mgr Magdalenie Dunajczan-Dolacie, która z niestrudzonym entuzjazmem, zapałem i gorliwością  dba o wychowanie fizyczne naszej młodzieży, zarażając zamiłowaniem do sportu, ucząc uczciwego współzawodnictwa sportowego i szeroko rozumianej aktywności fizycznej. Pani Magda angażuje się w wiele przedsięwzięć sportowych na terenie gminy i poza jej granicami, nieustannie  zachęca młodzież do uczestniczenia w konkursach, rozgrywkach i turniejach i mobilizuje do stałego podnoszenia swoich umiejętności. Wychowanie poprzez sport to nauka ważnych postaw życiowych a przede wszystkim alternatywa współczesnych cyber zagrożeń.

To dzięki takim osobom powiat nowotarski już osiem lat pod rząd zajmuje II miejsce w Małopolsce we współzawodnictwie sportowym.

Wyróżnionym dziękujemy za trud wkładany w pracę z młodzieżą, a wszystkim pozostałym trenerom  z terenu naszej gminy – satysfakcji z wykonywanej pracy z dziećmi i  dalszych sukcesów pedagogicznych.

Więcej informacji na stronie https://nowytarg24.tv/uhonorowani-za-zaslugi-dla-sportu/

Kategoria: