Nagrody rozdane...

Po powiatowych eliminacjach w  XXXVII Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które odbyły się w dniach 8-9 kwietnia 2014 roku w Rabie Wyżnej, przyszła pora na rozdanie nagród.

Nagrody, ufundowane przez Wójta Gminy Łapsze Niżne, wręczył Sekretarz Gminy Pan Robert Wodziak w towarzystwie Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji oraz Pani Marii Głuszak z Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu. 
Maciej Cisak, z Gimnazjum w ZPO Łapsze Niżne, zajął I miejsce w klasyfikacji indywidualnej gimnazjów, drużyna zaś w składzie: Martyna Radecka, Maciej Cisak, Karol Kuruc i Daniel Handzelek - miejsce II, tak samo, jak i drużyna ze Szkoły Podstawowej: Izabela Szaluś, Patrycja Zarzycka, Szymon Nowak i Krystian Radecki. Gratulujemy! 
Jak co roku, turniej organizowany jest przez Polski Związek Motorowy oraz Komendę Główną Policji, Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego – wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi.

Ma on na celu popularyzowanie wśród uczniów przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, poznanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, promowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu, a także zachęcanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Turniej spotyka się z wielkim zainteresowaniem ze strony młodzieży i jest wielką inspiracja do przyjemnej rywalizacji między uczestnikami na poszczególnych etapach.

Tekst: Krystyna Lasak

Zobacz Zdjęcia w Galerii => => => Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym <= <= <=

Back to Top