NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

czwartek, Maj 20, 2021

Stowarzyszenie Lokalana Grupa Działania Spisz - Podhale działające na terenie gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ informuje   o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu rozwoju  przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej. W ramach poddziałania  pn. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na przedsięwzięcia mające na celu wsparcie rozwoju turystyki i przedsiębiorczości mieszkańców w tym :

- Rozwój działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju obszaru  i/lub mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu i/lub ukierunkowanych na innowacje i/lub wykorzystujących lokalne zasoby;

- Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej;

- Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej

- Rozwój prowadzonych przez osoby do 34. roku życia działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju i/lub wykorzystujących lokalne zasoby

Dodatkowo w ramach wnioski można również skłądać na przedsięwzięcia związane z:

- Zachowaniem dziedzictwa obszaru LGD w celu rozwoju pasji mieszkańców i turystów.

 

Więcej informacji o aktualnych naborach znajdą Państwo na stronie http://www.spisz.org/node

Kategoria: