Modernizacja placu zabaw i tablicy informacji turystycznej w miejscowości Trybsz

wtorek, Październik 31, 2023

Przedmiotem projektu realizowanego przez  Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Przełom” z Trybsza było zmodernizowanie  tablicy informacji turystycznej zlokalizowanej przy zabytkowym drewnianym  kościółku pod wezwaniem Świętej Elżbiety Węgierskiej w Trybszu oraz obiektów małej infrastruktury turystycznej przy Szkole Podstawowej w Trybszu.

W ramach modernizacji placu zabaw zamontowano piaskownicę, zestaw placu zabaw, bujaki,  huśtawkę, karuzelę, linarium, ławki parkowe i kosze na śmieci, lampy solarne, wykonano plantowanie terenu oraz bezpieczną nawierzchnię placu zabaw.

Projekt został zrealizowany od czerwca do października 2023 r. 

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do konkursu dotacyjnego Lokalnej Grupy Działania Spisz-Podhale, przeszedł pozytywną weryfikację zarówno LGD jak i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, co skutkowało pozyskaniem dotacji w wysokości 50 000 zł.

Dzięki dotacji oraz wsparciu finansowemu Gminy Łapsze Niżne powstała infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna, która w sposób ogólnodostępny i niekomercyjny będzie służyć lokalnej społeczności i turystom.

 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

Kategoria: