Modernizacja Kształcenia Zawodowego

""

 

Gimnazjum z Łapsz  Niżnych i Frydmana przystąpiło do projektu  w zakresie budowy systemu orientacji zawodowej dla gimnazjalistów w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”, który będzie realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, podziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów. W ramach środków finansowych projektu, zostaną zorganizowane Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPInKa) dla uczniów szkół gimnazjalnych. Uczniowie wezmą udział w Festiwalu Zawodów, na którym prezentowana będzie oferta edukacyjna szkół zawodowych na dziewięciu niezależnych ekspozycjach wystawienniczych w następujących grupach: budowlanej, informatyczno-elektronicznej, rolno-przetwórczej, turystyczno-gastronomicznej, usługowej, społeczno-medycznej, mechaniczno - mechatronicznej, służb „mundurowych” oraz szkół zagranicznych – partnerów Województwa Małopolskiego z Chorwacji, Francji, Niemiec, Słowacji, Ukrainy i Austrii. W ramach ekspozycji przygotowane zostaną stoiska wystawiennicze kilkudziesięciu szkół zawodowych oraz szkół wyższych z terenu Województwa Małopolskiego. Wystawcy „na żywo” przedstawiać będą na czym polega kunszt poszczególnych zawodów. Prezentacje uzupełnią oferty małopolskich przedsiębiorców dotyczące możliwości zatrudnienia w danym zawodzie. Dodatkowo wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać z porad doradców zawodowych.

Kategoria: