Trzy krainy logo

Misterium Wielkiego Czwartku w Łapszach Niżnych

środa, Kwiecień 19, 2017

"Idźcie i głoście - bliskie już jest królestwo niebieskie." 

Role dwunastu apostołów: Szymona Piotra -  Kefasa, rybaka z Betsaidy, Andrzeja, brat Piotra, Jakuba zwanego Większym, syna Zebedeusza, Jana Ewangelisty, brata Jakuba, Filipa z Betsaidy, Bartłomieja –Tomasza zwanego Didymos, Mateusza, byłego poborcy podatkowego, Jakuba, syn Alfeusza, Szymona Kananejczyka zwanego Gorliwym, Judy Tadeusza, syna Jakuba  i … Judasza Iskariota - odegrali Łapszanie przygotowujący od kilku lat Misterium Wielkiego Czwartku. A wszystko zaczęło się od kuszenia Judasza. Potem było spotkanie z Nikodemem, przygotowanie wieczernika i ostatnia wieczerza, a podczas niej umycie nóg apostołom i najważniejsze: ustanowienie sakramentu Eucharystii i sakramentu kapłaństwa - posłanie apostołów aby szli i głosili  Ewangelię! Idźcie i głoście! I znów muzyka, słowa, obrazy, dźwięki, rozdawany chleb, który ma taki smak tylko podczas tej wieczerzy wielkoczwartkowej. Po zakończeniu i odejściu Jezusa do ogrójca, apostołowie porządkują prezbiterium przygotowując kaplicę do Liturgii Wielkiego Czwartku, narratorzy czytają, a zebrani w łapszańskiej kaplicy słyszą słowa: "Kiedy już odpowiesz na Boże wołanie, zobaczysz jak wiele cudów będzie się działo za twoją przyczyną. Musisz jednak pamiętać, że każdemu grozi niebezpieczeństwo przywiązywania się do ludzi i rzeczy. Ono może skutecznie hamować Boże dzieła, a nawet je unicestwić. Ile osób straciło wiarę, gorsząc się postawą ludzi wierzących? Czy swoją postawą związuję innych ze sobą i z Chrystusem? Jezus wzywa do ewangelizacji ... Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Królestwo niebieskie cały czas jest blisko ... nawet bliższe jest teraz niż było 2000 lat temu. Dlaczego? Bo Jezus dokonał odkupienia ... jesteśmy wolni ... Jego śmierć i zmartwychwstanie, zgładziły nasze grzechy."

Organizatorzy Łapszańskiego Misterium Męki Pańskiej

zdjęcia Maria Młynarczyk

GALERIA ZDJĘĆ

Kategoria: 
Back to Top