Trzy krainy logo

Misterium Niedzieli Palmowej w Łapszach Niżnych

poniedziałek, Kwiecień 10, 2017

IDŹCIE I GŁOŚCIE

MISTERIUM NIEDZIELI PALMOWEJ W ŁAPSZACH NIŻNYCH

Postać Józefa Kalasancjusza z okazji Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego - rocznica 400 lat istnienia Zakonu Pijarów oraz 250-ta rocznica kanonizacji założyciela, św. Józefa Kalasancjusza. Postać Brata Alberta - z racji przeżywanego Roku Świętego Brata Alberta - malarza i powstańca styczniowego, który porzuca sztukę, by poświęcić się służbie ubogim, a w tym roku przypada 100-lecie śmierci tego świętego. Fatimska Pani - Maryja objawiająca się w Fatimie, z okazji setnej rocznicy objawień fatimskich, w których Matka Boża wzywa do nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej. I postać Jezusa opowiadającego przypowieść o Bogaczu i Łazarzu. To wszystko zobaczyć można było podczas Misterium Niedzieli Palmowej przygotowanego przez dzieci i młodzież z łapszańskiej parafii. Słowa „Idźcie i głoście” - hasło obecnego roku duszpasterskiego obrano jako słowa  tego misterium i tak jak pisali duszpasterze na ten rok pokazano, iż „wszyscy, którzy uświadamiają sobie, że są ochrzczeni i przyjęli dar Ducha Świętego, powinni poczuć się misjonarzami”. Pięknym dowodem tych słów jest postać Józefa Kalasacjusza - największego świętego wśród pedagogów i największego pedagoga wśród świętych, który swoje życie poświecił wychowaniu i uczeniu dzieci. Szczególnym obrazem tych słów jest Brat Albert - Adam Chmielowski to święty, który słowa Jezusa „idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim” zrozumiał dosłownie, o nim Jan Paweł II pisał: "Święty Brat Albert nie pisał uczonych traktatów.... Służyć bliźniemu to według niego przede wszystkim dawać siebie, być dobrym jak chleb. Nie mogło zabraknąć jego słów: "Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest głodny."  W łapszańskiej kaplicy z mocą zabrzmiały słowa Maryi: "Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata!" Muzyka, obrazy, odgrywane role, słońce niedzielnego popołudnia i tyle myśli! - to początek tajemnicy Wielkiego Tygodnia, w który wprowadziło zebranych w kaplicy letniej łapszańskiego kościoła Misterium Niedzieli Palmowej - choć nie było tu uroczystego wjazdu Jezusa na osiołku do Jerozolimy. Na koniec przy melodii piosenki "Nie lękajcie się", jeszcze raz zabrzmiały słowa: "Idźcie i głoście: … kto daje - podwójnie zyskuje. Nie zdobywajcie tylko złota i pieniędzy. Miłość JEST najważniejsza. Nie lękajcie się miłości." Dlatego Idźmy i głośmy ...

Organizatorzy Łapszańskiego Misterium Męki Pańskiej

zdjęcia W. Jamróz i M. Młynarczyk

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

Kategoria: 
Back to Top