Trzy krainy logo

Kolejni mieszkańcy zakończyli szkolenia w ramach projektu pn.:

piątek, Marzec 8, 2019

Kolejni mieszkańcy zakończyli szkolenia w ramach projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Łapsze Niżne”, który jest realizowany w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. W miesiącu lutym w zajęciach uczestniczyło 48 osób, które są mieszkańcami Gminy Łapsze Niżne w wieku 25 – 74 lata. Zajęcia zorganizowane były w zakresie 2 modułów: „Tworzę własną stronę internetową” oraz „Mój biznes w sieci” po dwie grupy. Kolejne szkolenia odbywać się będą w marcu w systemie 4 dni po 4 godziny w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 15.00 do 19.00. Zajęcia prowadzone są w grupach 12 osobowych.

Kategoria: