Jesienne manewry strażackie w Łapszance

poniedziałek, Listopad 6, 2023

W dniu 29. 10. 2023 r. o godz. 12:00  w miejscowości Łapszanka odbyły się jesienne manewry jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łapsze Niżne. W manewrach wzięło udział 9 jednostek. Manewry rozpoczęły się przywitaniem jednostek przez Pana Wójta Gminy Łapsze Niżne oraz Prezesa ZG ZOSP RP. Dowodzącym ćwiczeniami był Komendant Gminny dh Józef Sowa.

Tematem ćwiczeń bojowych było:

  • Współdziałanie jednostek OSP podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych
  • Budowa punktów czerpania wody
  • Budowa linii  głównych oraz gaśniczych
  • Przepompowywanie  wody podczas pożaru
  • Gaszenie pożaru zabudowań mieszkalnych i gospodarczych
  • Pokaz podawania piany gaśniczej przeprowadzony przez jednostkę OSP Łapsze Niżne
  • Udzielanie przedmedycznej pomocy osobom poszkodowanym podczas akcji ratowniczo-gaśniczej.

Celami głównymi było nabycie praktycznych umiejętności w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych w trakcie gaszenia pożaru zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, przypomnienie i udoskonalenie systemu dostarczania wody, przepompowywania oraz budowa  punktów czerpania wody, budowa linii  głównych oraz gaśniczych w trakcie prowadzonych działań gaśniczych.

 

Kategoria: