III Etap Szlaku Wokół Tatr - Umowa Między Partnerami Uroczyście Podpisana

środa, Październik 17, 2018

III Etap Szlaku Wokół Tatr - Umowa Między Partnerami Uroczyście Podpisana

Projekt dotyczący budowy III etapu rowerowego Szlaku wokół Tatr został zatwierdzony do dofinansowania w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W dniu 15 października w siedzibie Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu partnerzy podpisali umowę partnerską dotyczącą realizacji tego polsko-słowackiego przedsięwzięcia. W imieniu Gminy Łapsze Niżne umowę podpisał Wójt Jakub Jamróz.

Trzeci etap Szlaku wokół Tatr koncentrował się będzie na rozbudowie infrastruktury rowerowej – wybudowanych zostanie blisko 26 km nowych ścieżek, które prowadzą do unikatowych miejsc na pograniczu w gminie Czarny Dunajec, gminie Nowy Targ, mieście Nowy Targ lub uzupełniają wcześniej wykonane trasy łącząc je w długie nieprzerwane odcinki (miasto Spiska Bela, obec Huncovce, Hniezdne, Velka Lomnica). Wyremontowany zostanie także odcinek ścieżki w gminie Łapsze Niżne na granicy Kacwin-Wielka Frankowa. Powstanie też infrastruktura dla rowerzystów. Zabytkowe obiekty dzięki renowacji zostaną zachowane i uzyskają nowe funkcje. Użytkownicy szlaku uzyskają specjalne miejsca odpoczynku bezpośrednio na trasie szlaku. Planowana jest również promocja szlaku i jego odpowiednie oznakowanie. Łączna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, która uzyskał projekt wynosi 4 mln euro. Projekt wdrażany będzie w latach 2019-2020 w polsko-słowackim partnerstwie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z 8 samorządami pogranicza polsko-słowackiego: Gminą Czarny Dunajec, Gminą Miasto Nowy Targ, Gminą Nowy Targ, Gminą Łapsze Niżne, Miastem Spiska Bela, Obec Huncovce, Obec Hniezdne  oraz Obec Velka Lomnica.

Gmina Łapsze Niżne pozyskała ponad 460 tys. euro dofinansowania (85% wartości planowanych działań) na realizację kilku inwestycji.

Gmina Łapsze Niżne zadba o dziedzictwo kulturowe na trasie Szlaku wokół Tatr, dlatego wyremontuje i wyposaży 2 zabytkowe sypańce znajdujące się w Kacwinie. Będzie to wkład w ochronę materialnego dziedzictwa pogranicza i unikatowych elementów, które nie występują nigdzie poza Spiszem.

Druga inwestycja – remont strychu Domu Ludowego i przeznaczenie go na bezpłatne interaktywne muzeum przyrodnicze odkryje rowerzystom miejsca o szczególnym znaczeniu przyrodniczym. Wystawa będzie poświęcona tematyce przyrody gminy oraz w ujęciu ogólnym Pienin i Beskidów - Pieniński Park Narodowy, Rezerwaty Przyrody "Zielone Skałki" oraz "Niebieska Dolina", a także obszary chronione, pomniki przyrody, obszary "Natura 2000" oraz prawy brzeg Jeziora Czorsztyńskiego wraz z rzeką Dunajec. To sprawia, że istnieje tu bogactwo gatunków zwierząt i roślin, w tym wiele objętych ochroną. Oprócz przybliżenia zwiedzającym tematyki flory i fauny gminy, wystawa będzie kładła szczególny nacisk na edukację związaną z ochroną środowiska oraz gospodarkę zrównoważonego rozwoju. Ekspozycja będzie w pełni interaktywna i multimedialna.

Szlak wokół Tatr jako transgraniczny produkt turystyczny wyposażony także zostanie w dwóch miejscach w infrastrukturę – miejsca odpoczynku dla rowerzystów – co ułatwi rowerzystom korzystanie ze ścieżek rowerowych podczas długich wędrówek rowerowych po ścieżkach wybudowanych w I i II etapie Szlaku.

Ponadto Gmina Łapsze Niżne wyremontuje odcinek ścieżki rowerowej o długości 1,12 km z Kacwina do granicy państwa Kacwin-Wielka Frankowa. Na tej ścieżce rowerowej, która stanowi bezpośredni transgraniczny łącznik pomiędzy Polską i Słowacją m.in. położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa.

Gmina Łapsze Niżne w latach 2017-2018 realizowała inwestycje w II etapie budowy Szlaku wokół Tatr, który jest flagowym przedsięwzięciem Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

               

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

 

 

 

Kategoria: 
Back to Top