Gminny Ośrodek Kultury z Niedzicy otrzymał dotacje na „Spiskie drogi do niepodległości”!

czwartek, luty 13, 2020

Gminny Ośrodek Kultury z Niedzicy otrzymał dotacje na „Spiskie drogi do niepodległości”!

Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło wyniki naboru w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. W tegorocznej edycji wnioski złożyło 1353 wniosków.

Dofinansowanie otrzymało 121 wnioskodawców. Beneficjentami zarówno organizacje pozarządowe -77 jak i samorządowe instytucje kultury- 44.

W grupie instytucji samorządowych znalazł się także Gminny Ośrodek Kultury z Niedzicy.

Wspólna praca Gminnego Ośrodka Kultury i Pani Sekretarz Joanny Słowik zaowocowała dofinansowaniem w wysokości prawie 100 000 zł na "Spiskie drogi do niepodległości".

Poszczególne projekty otrzymały dofinansowanie w wysokości od 10 tysięcy zł do 100 tysięcy złotych.

Projekt Gminy Łapsze Niżne jedno z najwyższy dofinansowaniach i drugie miejsce na liście, z największą ilością punktów w ocenie komisji konkursowej.

https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/wyniki-naboru-w-programie-dotacyjnym-niepodlegla-2020/?fbclid=IwAR3RDO9dLQ_q2WK3nbPmZ1vCEMN3pWUX5LalypgIS-OVJCihhva1nThdPBU

 

Kategoria: