Trzy krainy logo

Gminne eliminacje OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom” rozstrzygnięte

piątek, Marzec 3, 2017

1 marca 2017 r. w niedzickiej remizie OSP odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”. Ich organizatorem był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łapszach Niżnych wspólnie z Urzędem Gminy w Łapszach Niżnych.
W konkursie tym, podobnie jak w latach poprzednich, udział wzięli uczniowie ze wszystkich Szkół z terenu Gminy Łapsze Niżne – po 4 osoby z każdej. Jest to więc blisko 40 uczestników – w tym także członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych z terenu naszej Gminy. W pierwszej części uczniowie odpowiadali na pytania zawarte w teście, po czym miały miejsce ustne dogrywki finałowe.
Jury eliminacji gminnych w składzie: Przewodniczący – kpt. Mateusz Zając oraz Członkowie: dh Józef Prelich (Komendant Zarządu Gminnego) i dh Adam Święty (Prezes Zarządu Gminnego), wyłoniło zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych, którymi zostali:
A) I grupa wiekowa (Szkoły Podstawowe):
1. Bartłomiej Budz – Trybsz
2. Aleksandra Rak – Kacwin
3. Zbigniew Majewski – Kacwin
B) II grupa wiekowa (Gimnazja):
1. Anna Radecka – Łapsze Niżne
2. Katarzyna Szaflarska – Łapsze Niżne
3. Joanna Pluta – Łapsze Niżne
C) III grupa wiekowa (Szkoły Ponadgimnazjalne):
1. Daniel Jendrusiak – Łapsze Niżne (Łapszanka)
2. Dominika Mondel – Niedzica
3. Magdalena Połka – Niedzica
Uczestnicy eliminacji gminnych otrzymali okolicznościowe dyplomy, zaś zdobywcy pierwszych trzech miejsc każdej z grup wiekowych dodatkowo nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Łapsze Niżne, Zespół Placówek Oświatowych w Niedzicy oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Niedzicy. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy zarówno uczestnikom turnieju, jak również nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do turnieju. Zwycięzcy I i II miejsc w eliminacjach gminnych, wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 23 marca 2017 r. w Urzędzie Miasta w Nowym Targu.
Życząc naszym reprezentantom jak najlepszych wyników oraz awansu do eliminacji wojewódzkich, już dzisiaj zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłorocznym turnieju.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łapszach Niżnych

ZAŁĄCZNIK: 
Kategoria: 
Back to Top