Gmina Łapsze Niżne ma plan ewentualnej dystrybucji tabletek z jodkiem potasu

poniedziałek, Październik 10, 2022

W ramach działań prewencyjnych na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, Gmina Łapsze Niżne  przygotowała plan dystrybucji tabletek z jodkiem potasu.

Na terenie naszej gminy punkty dystrybucji jodku potasu będą zlokalizowane w następujących budynkach:

UWAGA! Procedura dystrybucji zostanie uruchomiona dopiero po ewentualnym zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego jego podanie (np. awarii elektrowni na skutek działań wojennych na Ukrainie).

W przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, informacja o konieczności udania się do punktów dystrybucyjnych będzie podawana przez media ogólnopolskie i lokalne oraz za pomocą dźwiękowych sygnałów alarmowych emitowanych przez pojazdy jednostek OSP.

UWAGA! Przyjmowanie preparatu, gdy nie zachodzi taka konieczność jest odradzane przez specjalistów i może prowadzić do powikłań w przyszłości. W razie wątpliwości co do stanu swojego zdrowia, przed przyjęciem jodku potasu należy skonsultować się z lekarzem.

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi, jodek potasu ma być wydawany bez konieczności okazywania jakiegokolwiek dokumentu.

Dawkowanie jest uzależnione od wieku osoby przyjmującej

Jesteśmy w gotowości, ale obecnie zagrożenia nie ma!

Aktualną sytuację radiacyjną w Polsce można monitorować na stronie internetowej Państwowej Agencji Atomistyki pod linkiem https://www.gov.pl/web/paa/sytuacja-radiacyjna.

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego - Komunikat Wojewody Małopolskiego

Więcej informacji dotyczących profilaktyki jodowej dostępnych jest w ulotce informacyjnej MSWiA zamieszonej poniżej.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

 

 

 

 

Kategoria: