Expose Wójta Gminy Łapsze Niżne

Jakub Jamróz-expose

9 grudnia na sesji Rady Gminy został uroczyście zaprzysiężony wójt Jakub Jamróz, który po złożeniu ślubowania przedstawił swoje expose, skupiając się na podziękowaniu za obdarzone zaufanie oraz na założeniach i celach do realizacji w ciągu kadencji. 

Łapsze Niżne, 9 grudnia 2014 r.

EXPOSE JAKUBA MARKA JAMROZA
WÓJTA GMINY ŁAPSZE NIŻNE W KADENCJI 2014-2018

Pani Przewodnicząca,
Szanowna Rado,
Mieszkańcy Naszej Gminy,
Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie podczas tej kampanii wyborczej. W szczególności dziękuję wyborcom, którzy zdecydowali się oddać swój cenny głos na moją skromną osobę.

Jestem tu dzięki mieszkańcom i dla mieszkańców. Dlatego też sprawowanie funkcji Wójta będę prowadził w duchu poszanowania godności ludzkiej, poszanowania odmienności poglądów i uważnego wsłuchiwania się w to co inni mają mi do powiedzenia. Hasło, które mi towarzyszyło podczas  kampanii wyborczej „Bliżej ludzi” będzie mottem przewodnim mojej pracy dla naszej gminy.

Sprawowanie władzy w gminie  przez różnych wójtów traktuję jak sztafetę – każdy z uczestników był ważny, każdy na pewno się starał, każdy miał wpływ na końcowy wynik.

Przed kilkoma dniami zwyczajnie zgodnie z zasadami demokracji przejąłem pałeczkę od Pana Pawła Dziubana i obiecuję, że moja zmiana da z siebie 100% aby rozwijać gminę Łapsze Niżne maksymalnie wykorzystując szanse jakie przed nią stoją.

Przy tej okazji serdecznie dziękuję wszystkim uczestników tej sztafety, tj. Panu  Wendelinowi Habrowi, Panu Antoniemu Kapołce i Panu Pawłowi Dziubanowi.

Deklaruję Państwu chęć bardzo dobrej współpracy z Radą Gminy Łapsze Niżne, Sołtysami, Radami Sołeckimi, oraz z wszystkimi Mieszkańcami gminy. Pełniąc funkcję Wójta będę pamiętał, że na szczególną uwagę zasługują Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Ludowe Kluby Sportowe, organizacje pozarządowe.

Nasza Gmina posiada ogromny potencjał, przede wszystkim w nas – ludziach, ale też, w swojej przepięknej lokalizacji, która ogromnie sprzyja rozwojowi turystyki – wspólnie będziemy stymulować ten rozwój.

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej nasz kraj uzyska setki miliardów złotych na rozwój w latach 2014-2020. Z odpowiedzialnym za to zespołem dołożymy wszelkich starań aby gminie Łapsze Niżne trafił się jak największy kawałek z tego tortu.

Szanowna Rado! Proszę Was o współpracę. Chcę dziś powiedzieć bardzo dobitnie – nie jesteśmy tu dla siebie. Jesteśmy tu dla Mieszkańców gminy Łapsze Niżne. Chcę aby Mieszkańcy nie mieli cienia wątpliwości co do transparentności naszych działań. Dlatego proszę Was już na dzisiejszej uroczystej sesji, abyśmy wszyscy zobowiązali się do tego, że niezwłocznie dokonamy zmian w wymaganych dokumentach i rozpoczniemy wideo rejestrację posiedzeń Rady Gminy, ich publikację na stronie internetowej, oraz publikację statystyki głosowań. Nie możemy mieć przed Mieszkańcami gminy Łapsze Niżne tajemnic jak dla nich sprawujemy powierzone nam funkcje.

Dołożę wszelkich starań, aby pozycja Gminy Łapsze Niżne wzrosła, nie tylko w Powiecie Nowotarskim, ale całym województwie małopolskim – Mieszkańcy naszej gminy po prostu na to zasługują!

Mam świadomość wielkości otrzymanego zaufania i zrobię wszystko aby nie zawieść Państwa oczekiwań i nadziei.

Tak mi do pomóż Bóg!
 

Jakub Marek Jamróz
Wójt Gminy Łapsze Niżne