50-lecie pożycia małżeńskiego 2022

piątek, Listopad 4, 2022

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w 2022 roku  w gminie Łapsze Niżne świętowały następujące pary:

 1. Anna i Andrzej Bryja
 2. Anna i Józef  Domian
 3. Maria i Ludwik Gronka
 4. Irena i Franciszek Groński
 5. Anna i Józef Chmiel
 6. Anna i Jan Kiedziuch
 7. Maria i Józef  Kutarnia
 8. Maria i Józef Lejawa
 9. Krystyna i Stefan Molitorys
 10. Helena i Wincenty Nowak
 11. Aniela i Franciszek Organiszczak
 12. Irena i Daniel Pawlica
 13. Julia i Paweł Pawlica
 14. Bernardka i Feliks Pawlik
 15. Maria i Józef Piwowarczyk
 16. Maria i Antoni Sołtys
 17. Maria i Franciszek Sowa
 18. Danuta i Jan Stańczak
 19. Maria i Aleksander Szczepaniak
 20. Zofia i Jan Tworek
 21. Zofia i Stanisław Wójcik

Z tej okazji w dniu 27 października 2022 r.  w Restauracji „Nowak” w Łapszach Niżnych odbyło się uroczyste spotkanie z dostojnymi Jubilatami. Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego należy do uroczystości, której towarzyszy wzruszenie. Rocznica ślubu to szczególna okazja aby zatrzymać się i spojrzeć wstecz na to, co małżonkowie osiągnęli w ciągu wspólnego życia. 50 lat temu młodzi i pełni zapału małżonkowie przyrzekliście sobie miłość, wierność oraz uczciwość małżeńską, które po dziś dzień trwają i są nadal aktualne.
W dowód  społecznego uznania, za zgodność pożycia małżeńskiego, za ofiarną miłość, przykład życia, za cierpienia, łzy i radości, za każdy siwy włos na  skroni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Jubilatów  Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Pan Wójt Gminy Jakub Jamróz wyraził swoje wielkie uznanie i podziw dla Jubilatów z okazji doczekania tak wspaniałego jubileuszu oraz życzył im długich i pogodnych lat w zdrowiu wszelkiej pomyślności, radości, życzliwości i ciepła rodzinnego na dalsze lata oraz pogratulował zebranym tak długiego stażu małżeńskiego. Podkreślił, że doczekanie w związku małżeńskim tak pięknego jubileuszu to wspaniały wzór dla młodych pokoleń.
W imieniu Rady Gminy Łapsze Niżne życzenia Jubilatom złożył również Przewodniczący Rady Gminy - Pan Zdzisław Majerczak. Ta podniosła chwila uczczona została toastem - symboliczną lampką szampana i tradycyjnym odśpiewaniem  „100 lat” przy dźwiękach muzyki.
Dekoracji w imieniu Prezydenta RP medalami za „ Długoletnie pożycie małżeńskie” dokonał Wójt Gminy Pan Jakub Jamróz wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Zdzisławem Majerczakiem, Panią Sekretarz Joanną Słowik i Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Panią Ludmiłą Wojtas. Jubilatom wręczono pamiątkowe dyplomy i kwiaty oraz upominki.

 

 

Drodzy Jubilaci,

Małżonkowie podczas ceremonii zaślubin przyrzekają sobie, że będą dzielić razem chwile dobre i złe. Decydując się pójść razem przez życie przyrzekają  wspomagać się wzajemnie w chwilach ciężkich i cieszyć się wspólną radością, budować wspólne życie na mocnym fundamencie miłości, przyjaźni zaufaniu.Te wspólne lata to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to piękny wzór i przykład dla młodych pokoleń, wstępujących w związek małżeński.
Życzymy Wam jak najlepszego zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opieki i miłości od najbliższych na wiele następnych lat oraz doczekania kolejnych jubileuszy.  
Niech nadchodzące dni, miesiące, lata będą  pełne optymizmu i radości. Niech upływają Wam w spokoju, w otoczeniu kochającej rodziny, dzieci i wnuków. Niech zdrowie zawsze Wam dopisuje, a błogosławieństwo Boże dodaje Wam siły do dalszego trwania we wspólnej miłości, przyjaźni i zaufaniu.
Szczęść Wam Boże.

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i i przenieść ją przez całe życie”

 

 

Kategoria: