Trzy krainy logo

110 - lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapszach Niżnych

środa, Wrzesień 12, 2018

2 września 2018r. w Łapszach Niżnych odbyło się duże wydarzenie zapoczątkowane mszą św. w kościele św. Kwiryna i przemarszem pododdziałów OSP, Orkiestry Dętej z Łapsz Niżnych, zaproszonych gości i mieszkańców na plac przy remizie OSP z okazji przekazania i poświęcenia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz 110 - lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapszach Niżnych

Złożenie meldunku i przegląd pododdziałów podczas uroczystości na placu pod remizą OSP w Łapszach Niżnych odbyło się w historycznym miejscu, gdzie wzniesiono czynem społecznym Dom Strażaka, niedawno …….. przez Gminę Łapsze Niżne, w którym kiedyś stał kasztel „dwór obronny należący do rodu książęcego Joanelli de Toluano, który założył pierwszą Straż Ogniową w roku 1908”).

Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego Prezes OSP w Łapszach Niżnych dh Marian Krawontka kontynuował uroczystość witając przybyłych gości, po czym miało miejsce nadanie ZŁOTEGO ZNAKU ZWIĄZKU OSP RZECZPOSPOLITEJ dla jednostki OSP w Łapszach Niżnych. Po odczytaniu aktu nadania nastąpiła dekoracja odznaczenia przez Pana Edwarda Siarkę - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP, a zarazem Posła na Sejm RP.

Następnie wręczono medale dla zasłużonych strażaków OSP Łapsze Niżne.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył:
- Srebrnym Krzyżem Zasługi dh Mariana Krawontkę,
- Brązowym Krzyżem Zasługi dh Jana Bryję, dh Jana Hałatę, dh Józefa Sowę.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej woj. małopolskiego nadało odznaczenia strażakom OSP Łapsze Niżne "Za zasługi dla pożarnictwa". 
ZŁOTYM medalem wyróżnieni zostali:
dh Jan Mrówka, dh Andrzej Mrówka, dh Piotr Kapołka, dh Marcin Wojtas i dh Józef Horoba.
SREBRNYM medalem wyróżnieni zostali:
dh Krystyna Stanek, dh Wiesław Krawontka i dh Jan Hałata.
BRĄZOWYM medalem wyróżnieni zostali:
dh Dorota Wasielak, dh Łukasz Krawontka, dh Maciej Rzepiszczak, dh Marcin Sowa, dh Krzysztof Gołdyn, dh Tomasz Bryja i dh Krzysztof Bryja.
Odznaką STRAŻAK WZOROWY odznaczeni zostali: dh Piotr Nowak i dh Jacek Szaflarski.

Gratulacje i podziękowania strażakom za ich pracę, poświęcenie i niesioną pomoc tym którzy jej potrzebują, wyrazili w swoich przemówieniach: Anna Paluch - Posłanka na Sejm RP, Edward Siarka - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP a zarazem Poseł na Sejm RP, Jan Kuczkowicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, Starszy Kapitan Piotr Domalewski - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP RP, st. bryg. Marek Bębenek - Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Jakub Jamróz - Wójt Gminy Łapsze Niżne oraz Zdzisław Majerczak - Przewodniczący Rady Gminy Łapsze Niżne.

Po poświęceniu samochodów pożarniczych przez księdza Mariusza Skotnickiego, miało miejsce symboliczne przekazania kluczyków oraz dowodu rejestracyjnego do samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łapsze Niżne przez Jakuba Jamroza - Wójta Gminy Łapsze Niżne, Edwarda Siarkę - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP, a zarazem Posła na Sejm RP, st. bryg. Marka Bębenka - Zastępcę Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego kapitana Piotra Domalewskiego - Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Targu w asyście druha Mariana Krawontki - Prezesa OSP Łapsze Niżne

Imprezę zakończył słowami wdzięczności Prezes OSP w Łapszach Niżnych dh Marian Krawontka: „Szanowni uczestnicy dzisiejszej uroczystości Staży Pożarnej Łapsz Niżnych, wyrażają wdzięczność tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej Łapsz Niżnych. Chcę zapewnić, że my druhowie Strażacy, dołożymy wszelkich starań o dobro Straży w doskonaleniu naszej sprawności bojowej w celu niesienia w każdej chwili pomocy tym, którzy jej potrzebują. Bogu na chwałę , bliźnim na pożytek”.

Kategoria: