Trzy krainy logo

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2019


Kalendarz Wyborczy


Zarządzenie Nr W.0050.1.3.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Łapsze Niżne na kadencje 2019-2024 i ogłoszenia kalendarza wyborczego.


 

Back to Top