Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2019

 


Zestawienie wyników wyborów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich w Niedzicy, Kacwinie i w Łapszach Niżnych


Informacja Sołeckich Komisji Wyborczych o wyborze Przewodniczących i Zastępców


Zarządzenie Nr W.0050.1.11.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 rw sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Sołeckich Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. oraz ustalenia Regulaminu Pracy komisji


Zarządzenie Nr W.0050.1.10.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Sołeckich Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. oraz ustalenia Regulaminu Pracy komisji


Zarządzenie Nr W.0050.1.9.2019 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie powołania Sołeckich Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. oraz ustalenia Regulaminu Pracy komisji


Ogłoszenie Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 20 marca 2019 r.  o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysów i członków Rad Sołeckich

       Obwieszczenie W.0050.3.7.2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania w wyborach do organów sołectwa Frydman zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.

       Obwieszczenie W.0050.3.8.2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania w wyborach do organów sołectwa Falsztyn zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.

       Obwieszczenie W.0050.3.9.2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania w wyborach do organów sołectwa Niedzica-Zamek zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.

       Obwieszczenie W.0050.3.10.2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania w wyborach do organów sołectwa Łapsze Wyżne zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.   

       Obwieszczenie W.0050.3.11.2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania w wyborach do organów sołectwa Łapszanka zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.     

       Obwieszczenie W.0050.3.12.2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania w wyborach do organów sołectwa Trybsz zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.

       Obwieszczenie W.0050.3.13.2019 z dnia 20 marca 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa i członków Rad Sołeckich w wyborach do organów sołectwa Niedzica zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. 

       Obwieszczenie W.0050.3.14.2019 z dnia 20 marca 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa i członków Rad Sołeckich w wyborach do organów sołectwa Kacwin zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.      
      Obwieszczenie W.0050.3.15.2019 z dnia 20 marca 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa i członków Rad Sołeckich w wyborach do organów sołectwa Łapsze Niżne zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.          
   


Uchwała Nr V-36/19 z dnia 26 lutego 2019 r.  w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach sołeckich w Gminie Łapsze Niżne, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib sołeckich komisji wyborczych.


Obwieszczenie Nr W.0050.3.4.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyborów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Łapsze Niżne.


Kalendarz Wyborczy


Zarządzenie Nr W.0050.1.3.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Łapsze Niżne na kadencje 2019-2024 i ogłoszenia kalendarza wyborczego.