Wybory do Europarlamentu 2019

Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Załącznikiem do tego aktu jest kalendarz wyborczy, który określa terminy dokonywania przez odpowiednie podmioty czynności wyborczych. Ogłoszenie postanowienia Prezydenta RP oznacza w praktyce rozpoczęcie kampanii wyborczej. Wybory posłów do PE odbędą się w niedzielę 26 maja 2019 r. Głosowanie odbędzie się w godzinach 7.00 – 21.00

 

 


Wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Łapsze Niżne


Frekwencja ostateczna w Gminie Łapsze Niżne


Frekwencja na godzinę 17:00 w Gminie Łapsze Niżne


Frekwencja na godzinę 12:00 w Gminie Łapsze Niżne


Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych


Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 10


Uchwała Nr 70/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Postanowienie NR 278/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Postanowienie NR 277/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 

Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 6 maja 2019 r. 


Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 26 kwietnia 2019 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Łapsze z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej Nr 19/2019 z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wzoru informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu prezydenta rzeczypospolitej polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do parlamentu europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych


Obwieszczenie Wójta Gminy Łapsze z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do PE


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do PE


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej Nr 1/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia obszarów okręgów wyborczych, na których w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej