Trzy krainy logo

Wybory do Europarlamentu 2019

Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Załącznikiem do tego aktu jest kalendarz wyborczy, który określa terminy dokonywania przez odpowiednie podmioty czynności wyborczych. Ogłoszenie postanowienia Prezydenta RP oznacza w praktyce rozpoczęcie kampanii wyborczej. Wybory posłów do PE odbędą się w niedzielę 26 maja 2019 r. Głosowanie odbędzie się w godzinach 7.00 – 21.00

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łapsze z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do PE


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do PE


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej Nr 1/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia obszarów okręgów wyborczych, na których w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Back to Top