„Wybierz życie – pierwszy krok”

poniedziałek, Maj 21, 2018

W Branżowej Szkole w Niedzicy po raz kolejny zrealizowano program „Wybierz życie – pierwszy krok”. Obejmował on profilaktykę nowotworową szyjki macicy. Uczniowie poznali przyczyny zachorowań oraz sposoby przeciwdziałania tej chorobie. Realizując zagadnienia, uczniowie korzystali z ulotek oraz prezentacji multimedialnej, na podstawie których poznali szczegółowo sposoby zapobiegania i metody leczenia nowotworu szyjki macicy.

Końcowe tematy były poświęcone na pogadankę o szczęśliwym i zdrowym życiu. Uczniowie zostali zapoznani ze sposobami radzenia sobie z problemami oraz w jaki sposób pracować nad asertywnością i poczuciem własnej wartości.

                                                                                                        Edyta Magiera